Ziekte en verlof

Waar heb je recht op tijdens ziekte? Mag je werkgever salaris inhouden, of juist niet? En voor welke levensgebeurtenissen mag je nu precies verlof opnemen?

Ziekte

Ben jij ziek? Geef dit dan tijdig door aan je werkgever. Deze licht de Arbodienst of bedrijfsarts in.

Wachtdag

Val je onder de cao horeca? Dan mag je werkgever één wachtdag van je loon inhouden per keer dat je ziek bent. Val je onder de wet? Dan mogen er tijdens ziekte maximaal twee wachtdagen worden ingehouden als dit in jouw contract of in het bedrijfsreglement staat vermeld. Staat hier niets over in? Dan mag de werkgever geen wachtdag(en) inhouden.

Loondoorbetaling

Volgens de cao horeca ontvang je de eerste 52 weken 95% van je brutoloon. Gedurende de daaropvolgende 52 weken ontvang je 75% van je brutoloon. Volgens de wet heb je recht op 70% van je bruto maandloon tijdens het eerste en tweede ziektejaar.

Ben je langer ziek? Dan zal de Arbodienst of de bedrijfsarts controle en begeleiding uitvoeren op een zodanige manier dat jouw re-integratie zo goed mogelijk verloopt. Ben je het niet eens met een beslissing van de Arbodienst dan kun je een second opinion aanvragen bij het UWV (Uitvoering Werknemers Verzekeringen). Samen met je werkgever kom je tot een plan van aanpak om op een goede manier te re-integreren.

Wil je meer informatie over een (her)beoordeling of wil je ondersteuning in de voorbereiding bij een (her)beoordeling?

Onze WAO/WIA-begeleiders kunnen je hierbij helpen. Neem contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum via ledennummer 036 - 535 85 95 of niet-ledennummer 0900 - 239 10 00 (€ 0,50 per minuut).


Zwangerschapsverlof

Als je zwanger bent en een arbeidsovereenkomst hebt kun je aanspraak maken op wettelijke bepalingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. De rechten gelden ook als je een 0-uren contract hebt of een contract voor een beperkt aantal uur. Je zwangerschaps- en bevallingsverlof is 16 weken. Je uitkering is gebaseerd op het inkomen in het kalenderjaar.

Dit verlof kun je flexibel opnemen. Dit betekent dat je op zijn vroegst zes weken en uiterlijk vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof kan gaan. Je hebt na de bevalling altijd recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Ook al wordt jouw baby later geboren dan verwacht. Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover alle informatie.

Ouderschapsverlof

Jij hebt recht op ouderschapsverlof zodra je in dienst bent bij je werkgever. Dit verlof is zonder behoud van loon. Je mag ouderschapsverlof opnemen tot je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Je hebt recht op 26 keer het aantal werkuren per week.

Alle informatie hierover vind je op de website van het Ministerie SZW.

Zorgverlof

Zorgverlof kun je opnemen om zorg te verlenen voor bijvoorbeeld een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of een naast familielid.

Per 12 maanden kun je 12 weken (maximaal de helft van het aantal contractuele werkuren) als zorgverlof opnemen. Dit betekent dat je dan parttime werkt.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. Je werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Als je langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Je werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. Je wordt tijdens dit verlof niet doorbetaald. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk twee weken voor aanvang bij de werkgever worden aangevraagd.

Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover alle informatie.

Buitengewoon verlof

Val je onder de cao horeca? Dan is je werkgever verplicht je vrij te geven maar je krijgt wel gewoon je salaris uitbetaald. Als de cao niet van toepassing is dan val je terug op de wettelijke bepalingen. Daarin is niets over buitengewoon verlof geregeld.

Buitengewoon verlof geldt volgens de cao voor de volgende omstandigheden:


Vakbondsverlof

Ben jij officiële afgevaardigde van de vakbond? Dan heb je recht op bijzonder verlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten over de cao horeca (mits je dit tijdig aangekondigd hebt en een uitnodiging hebt). Je werkgever mag dat verlof alleen weigeren als de bedrijfsomstandigheden dit echt niet toelaten.

Als je lid van een vakbond bent, heb je recht op maximaal 2 dagen per jaar buitengewoon verlof zonder behoud van loon. Dit verlof kun je gebruiken voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen die georganiseerd worden door de werknemersorganisaties. Je werkzaamheden moeten dit wel toelaten en je moet dit tijdig bij je werkgever aangeven.

Dokters- of tandartsbezoek

Heb jij een afspraak bij de dokter of tandarts? Officieel moet je hier vrije uren voor opnemen. Je werkgever hoeft alleen loon door te betalen als je ziek bent of door bedrijfsgerelateerde oorzaken je werk niet kunt uitvoeren. Ben je ziek en ga je naar de dokter? Meld je dan ziek zodat je met uitzondering van je eerste ziektedag recht hebt op behoud van loon.

Kom jij ook?

De Dag van de Horecamedewerker
Maandag 25 september
Winkel van Sinkel Utrecht

Schrijf je nu in

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.