Iedere horecamedewerker is weleens ziek. Daarom zijn er in de cao horeca verschillende regelingen rondom ziekte opgenomen. Hieronder bespreken we onder andere hoeveel wachtdagen er zijn en op welk percentage loondoorbetaling je recht hebt. Ook lees je hier alle informatie over de verschillende vormen van verlof in de horeca.

                


Dit zijn de regels rondom ziekte in de cao horeca

Ben je ziek? Geef dit dan op tijd door aan je werkgever. In jouw bedrijfsreglement zie je welke regels er gelden voor ziekte. Als er geen bedrijfsreglement is, dan gelden de regels van ‘Bijlage 3’ van de cao horeca. Je werkgever is verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.

Alles over werk & ziekte in één overzicht 
Als je door ziekte niet kan werken, is dat natuurlijk erg vervelend. Zeker als het wat langer duurt. Wanneer je ziek bent hebben zowel jij als je werkgever rechten én plichten. Wil je weten wat die zijn? Download dan onze brochure ‘Werk & ziekte’ en ontdek alle regels, tips en andere hulpmiddelen van week tot week.


De cao horeca legt uit: wachtdag

Val je onder de cao horeca en vraag je je af hoeveel wachtdagen er bij ziekte zijn? Je werkgever mag één wachtdag van je loon inhouden per keer dat je ziek bent. Dit betekent dat je over je eerste ziektedag geen loon ontvangt. Als alternatief mag je werkgever er ook voor kiezen om een bovenwettelijke vakantiedag af te schrijven.

Loondoorbetaling bij ziekte in de horeca

Wanneer je ziek bent, wil je natuurlijk weten hoeveel loon je krijgt doorbetaald als horecamedewerker. Volgens de cao horeca ontvang je de eerste 52 weken 95% van je brutoloon. De daaropvolgende 52 weken ontvang je 75% van je brutoloon. Hiervoor moet je je wel aan de voorschriften en regels houden die gelden in geval van ziekte.

Werk je wisselende uren? In dat geval betaalt de werkgever het gemiddelde loon van 13 weken voorafgaand aan de ziekmelding door. Als de periode van 13 weken niet representatief is, wordt er naar een periode van een jaar gekeken.

Ben je langer ziek? Dan regelt de Arbodienst of bedrijfsarts de controle en begeleiding van jouw ziekte. Als je het niet eens bent met een beslissing van de Arbodienst, heb je de mogelijkheid om een deskundigenoordeel bij het UWV of een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen. Aan het deskundigenoordeel zijn wel kosten verbonden.

Samen met je werkgever maak je een plan van aanpak, zodat jij op een goede manier kan re-integreren. In onze brochure 'Werk & ziekte' vind je hier alle informatie over. Daarnaast is het verstandig om door middel van tijdbalkformulieren zelf het verloop van je verzuim en re-integratie bij te houden.

Tip: Heb je een Wao-, Wajong-, Wia of Ziektewet-uitkering? Of zit je ziek thuis en heb je hulp nodig bij de aanvraag van je uitkering of zit je met vragen rond je re-integratie? Dan kun je als lid voor informatie en advies terecht bij onze Wia-begeleiders. Bekijk alle informatie.


Ziek en op vakantie, wat nu?

Stel, je bent op vakantie en wordt ziek. Of je bent ziek en wil graag op vakantie. In beide gevallen ben je verplicht om je werkgever en eventueel de bedrijfsarts op de hoogte te stellen. Als je ziek wordt op vakantie, moet je je bovendien ziekmelden. Het is verstandig om dit ook altijd schriftelijk te bevestigen. Jouw vakantiedagen worden vanaf dat moment niet langer ingehouden en omgezet in ziektedagen. Dit betekent dat je eerste ziektedag een wachtdag is en je vervolgens loondoorbetaling bij ziekte krijgt.

Naar de dokter of tandarts als horecamedewerker

Moet je naar de dokter of tandarts? Probeer de afspraak dan buiten werktijd te plannen. Lukt dat niet, dan kun je bij je werkgever een aanvraag doen voor kort verzuimverlof. Voorwaarde is wel dat het niet mogelijk was om de afspraak buiten werktijd te plannen. Ben je ziek en wil je naar de dokter? Meld je in dat geval ziek. Zo behoud je, met uitzondering van je eerste ziektedag (de wachtdag), je recht op loon.

Verlof opnemen in de horeca

In bepaalde situaties heb jij recht op (deels) doorbetaald verlof. Denk hierbij aan zwangerschap, het overlijden van een familielid of zorg voor een zieke. We leggen uit wat er precies is geregeld in de cao horeca en welk verlof jij mag opnemen als horecamedewerker.

Bijzonder (buitengewoon) verlof volgens de cao horeca

Wanneer je gebruik maakt van bijzonder of buitengewoon verlof, krijg je 100% doorbetaald vrij zonder dat je daar vakantiedagen voor op hoeft te nemen. Je hebt recht op buitengewoon verlof in de volgende gevallen, tenzij het buitengewoon verlof samenvalt met een werkdag waarop je gebruikelijk niet werkt:

  • 4 dagen, maar in ieder geval de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis, bij overlijden van je partner of (stief)kind
  • 2 dagen bij overlijden van een van je (schoon ouders
  • 1 dag bij begraven of cremeren van je broer, zwager, (schoon)zuster of eigen grootouder
  • 1 dag bij je huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of dat van je (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder
  • 1 dag bij je 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap, of dat van je kinderen, (schoon)ouders of grootouders

 

Het verlof neem je op op de dag van de gebeurtenis. In geval van meerdere dagen verlof neem je deze aansluitend achter elkaar op.

Volgens de cao horeca krijg je geen bijzonder (buitengewoon) verlof bij een verhuizing.

De cao horeca en kort- en langdurend zorgverlof

Is je thuiswonende kind, partner of iemand in je naaste omgeving ziek? Dan heb je recht op kort- of langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof is alleen bedoeld voor noodzakelijke zorg van maximaal een aantal dagen. Daarom is de voorwaarde dat de zieke verzorging nodig heeft en jij de enige bent die dit kan geven. Als iemand anders (bijvoorbeeld het ziekenhuis) de v erzorging op zich kan nemen, heb je geen recht op verlof. Per jaar mag je maximaal twee weken kortdurend zorgverlof opnemen. Je werkgever is verplicht om minstens 70% van je loon door te betalen.

Moet je de zorg voor langere tijd op je nemen? Dan heb je recht op langdurend zorgverlof. Ook hier is de voorwaarde dat de verzorging noodzakelijk is en jij de enige bent die de zorg kan geven. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk twee weken van tevoren bij de werkgever worden aangevraagd. Je werkgever kan deze aanvraag alleen weigeren als het bedrijf ernstige problemen ondervindt als gevolg van het verlof. Langdurig zorgverlof is onbetaald.

Hoe is zwangerschapsverlof in de horeca geregeld?

Als je zwanger bent, heb je recht op zes weken zwangerschapsverlof. Zodra de baby geboren is krijg je vervolgens minstens tien weken bevallingsverlof en ontvangt je partner geboorteverlof. Zowel het zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof is 100% doorbetaald.

De duur van het geboorteverlof is gelijk aan eenmaal het aantal werkuren per week. Wel moet dit verlof in de eerste vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen. Daarnaast heeft je partner recht op vijf werkweken 70% doorbetaald aanvullend geboorteverlof. . Je werkgever kan hiervoor een uitkering aanvragen bij het UWV. Dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Voorwaarde is wel dat het volledig doorbetaalde geboorteverlof al is opgenomen door je partner.

Per 2 augustus 2022 hebben jij en je partner bovendien recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Tjidens dit verlof krijg je 70% van je loon doorbetaald. Je werkgever kan hierovor een uitkering aanvragen bij het UWV. Dit verlof moet binnen een jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen en is flexibel inzetbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een aantal uur per dag op te nemen, verdeeld over meerdere weken. 

Tip: download onze brochure ‘Werk, Zwanger- & Ouderschap’ en krijg antwoord op de meest gestelde vragen over zwanger- en ouderschap.

 

Veelgestelde vragen over ziekte en verlof

 

 

Hoeveel loon ontvang je bij ziekte in de horeca?

Hoeveel wachtdagen zijn er bij ziekte?

Heb je als horecamedewerker met een nulurencontract recht op ziekengeld?

Ik ben ziek en had al een vakantie gepland. Wat betekent dit?

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.