Als horecamedewerker wil je natuurlijk weten of je wel genoeg salaris op je bankrekening krijgt. In de cao horeca lees je wat het cao loon is en wat jouw loon hoort te zijn. Wil je liever direct weten of jij krijgt wat je verdient? Gebruik dan onze ‘Check your money’-rekentool en check je salaris.

Check your money

Check in een aantal eenvoudige stappen je salaris en weet direct of je krijgt wat je verdient! Ga direct naar de rekentool


                


Zo komt een functie in de horeca tot stand 

Hoeveel je hoort te verdienen als horecamedewerker, is afhankelijk van je functie. Op je loonstrook staat precies wat je verdient, welke bedragen er op je brutoloon zijn ingehouden en wat je hebt gespaard aan bijvoorbeeld vakantiegeld. Aan de hand van je loonstrook kun je controleren of je loon wel hoog genoeg is voor de functie die jij hebt. 
 
Via het Handboek Referentiefuncties Horeca kun je zien in welke functie je thuishoort. Je werkgever stelt een functie vast door een omschrijving te maken van jouw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden. Vervolgens vergelijkt hij deze met de functies die in het Handboek Referentiefuncties Horeca staan. Zo weet je altijd in welke functiegroep je zit en dat de functie op je contract klopt bij het werk dat je doet.  
 
Controleer altijd of je in de juiste functiegroep bent ingedeeld voordat je een (vernieuwd) contract tekent. De functiegroep is namelijk bepalend voor wat jij minimaal hoort te verdienen. Als je te laag ingedeeld bent, is de kans groot dat je te weinig betaald krijgt. Ga naar de rekentool om dit te berekenen. 

De horeca loontabel (2023) en het minimumloon  

Als je 21 jaar of ouder bent, dan hoor je minimaal het salaris te ontvangen dat bij jouw loonschaal hoort. Alle loonschalen vind je in de cao horeca.  
 
Om erachter te komen in welke loonschaal jij thuishoort, kijk je bij jouw functiegroep. De functiegroepen zijn namelijk gekoppeld aan de loonschalen. Ben je ouder dan 18, maar jonger dan 21 jaar? Dan ontvang je minimaal het onderstaande percentage van het loon van jouw functiegroep. De percentages gelden vanaf de dag dat je jarig bent. 

21 jaar 100%
20 jaar 90%
19 jaar 80%
18 jaar 70%


Minimumloon niet-vakkrachten en BBL-leerlingen in de horeca 

De lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen zijn per 1 september 2022 flink verhoogd. Vanaf deze datum zijn ze namelijk gekoppeld aan functiegroep 1 van de cao horeca (het wettelijk minimumloon), maar met hogere loontreden.  

Onderstaande loontabel laat zien wat niet-vakkrachten en BBL-leerlingen minimaal moeten verdienen per 1 juli 2023

Leeftijd  Per maand Per uur
21 jaar en ouder €1.995,00 €12,12
20 jaar €1.795,50 €10,91
19 jaar €1.596,00 €9,70
18 jaar €1.396,50 €8,48
17 jaar €1.197,00 €7,27
16 jaar €997,50 €6,06
15 jaar €798,00 €4,84

 

Download de cao horeca voor alle loontabellen.

​Toelichting op de loontabel niet-vakkrachten en BBL-leerlingen

  • Dit zijn de minimale brutobedragen per 1 juli 2023. 
  • Deze bedragen zijn gebaseerd op fulltime dienstverband (38 uur per week). 
  • Bedragen stijgen twee keer per jaar mee met het wettelijk minimumloon: 1 januari en 1 juli. 
  • Verdien je het minimumloon? Check dan twee keer per jaar je loonsverhoging.  

 

Alles wat je moet weten over periodieke verhogingen 

Vanaf 1 januari 2023 heb je als vakkracht van 21 jaar of ouder recht op een jaarlijkse periodieke verhoging van 2%. Voorwaarde is dat jouw loon op 31 december van het vorige jaar tussen het minimum- en het eindloon ligt. Je vindt de periodieken in de loonschaal waarin jij thuishoort. Om in aanmerking te komen voor deze verhoging moet je op 1 januari ten minste een vol kalenderjaar in dienst zijn geweest bij dezelfde werkgever in dezelfde functie. Je werkgever hoeft de periodiek niet toe te kennen als je twee jaar op rij matig of onvoldoende functioneert. 
 
Jouw werkgever mag in plaats van de vaste verhoging een eigen periodieke verhoging doorvoeren. De ondernemingsraad (OR) in jouw bedrijf moet daar wel mee zijn ingestemd. Ook horen alle medewerkers binnen het bedrijf hiervan op de hoogte te zijn. 

Hoe word je beoordeeld als horecamedewerker? 

Zodra je ergens gaat werken, maakt je leidinggevende of werkgever werkafspraken over je persoonlijke ontwikkeling met jou. Vervolgens heb je minstens één keer per jaar een voortgangsgesprek waarin de samenwerking en voortgang van die (werk)afspraken besproken, beoordeeld en bijgesteld worden. Als je werkgever een eigen beoordelingssysteem hanteert, moet deze van tevoren bekend zijn bij alle medewerkers. Dit geldt ook voor een eventuele beloning. 

Dit staat er op je loonstrookje  

Je werkgever is verplicht om je bij je eerste loonbetaling en bij elke wijziging een (digitaal) loonstrookje te geven. Ook als er geen wijzigingen zijn, hoor je altijd een salarisstrook te ontvangen als jij daarom vraagt.  

Deze informatie hoort altijd op een loonstrookje te staan: 

 

Op je loonstrook staat het bedrag dat je bruto verdient, ook zie je hoeveel je betaalt aan belasting en premies. Wat je vervolgens overhoudt is het nettosalaris. Het nettosalaris is het bedrag dat je uiteindelijk op je bankrekening gestort krijgt.  

Naast je loonstrookjes, ontvang je aan het einde van het jaar een jaaropgaaf. Dit is een samenvatting van alle loonstrookjes die je in dat jaar hebt ontvangen. Deze gebruik je voor je jaarlijkse inkomensaangifte bij de Belastingdienst. 

Jouw horecasalaris klopt niet, wat nu? 

Als je werkt in een bepaalde functie, heb je recht op het loon dat bij die functie hoort. Met onze eenvoudige looncheck weet je direct of je loon wel hoog genoeg is.  

Klopt jouw loon niet en verdien je te weinig? Dan adviseren wij je om dit aan te kaarten bij je werkgever. Ook kan je ervoor kiezen om je werkgever een brief sturen waarin je vraagt het loon aan te passen en het achterstallige loon uit te betalen. Gebruik hier eventueel de voorbeeldbrief ‘Aanpassing loon’ voor. Als je er zelf niet uitkomt, mag je altijd contact met ons opnemen. We helpen je graag.  

Je werkgever betaalt je loon niet of te laat 

Als je werkt heb je recht op loon. Het moment waarop jouw werkgever je loon moet betalen hangt af van je arbeidsovereenkomst of cao. Als hier geen afspraken over vaststaan, dan moet jouw loon uiterlijk op de laatste dag van de maand betaald zijn. 

Check your money

Check in een aantal eenvoudige stappen je salaris en weet direct of je krijgt wat je verdient! Ga direct naar de 


Als je je loon te laat ontvangt, mail of bel je werkgever dan en vraag naar de reden. Misschien is er iets misgegaan bij de overboeking of heeft je werkgever financiële problemen. Vraag tijdens dit gesprek of je salaris alsnog betaald kan worden. Gebeurt dit niet, stuur je werkgever dan een loonvorderingsbrief of neem contact met ons op.  

Bij een te late betaling van het salaris, mag je aanspraak maken op een wettelijke verhoging en wettelijke rente wegens vertraging. De wettelijke verhoging bedraagt 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon betaald moest worden. Daarna ontvang je 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van je loon. Als de zaak voor de rechter komt kan deze de verhoging verminderen tot een lager bedrag (bijvoorbeeld 10% of 15%). Je werkgever hoeft de verhoging niet te betalen als aangetoond kan worden dat de vertraging niet zijn schuld was. 

Is je werkgever te laat met betalen en kom je er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen jou helpen bij het vorderen van je loon.

Veelgestelde vragen over salaris
 

Wat verdien je als horecamedewerker?

Wat verdien je per uur in de horeca?

Hoeveel houd ik netto over van mijn horecasalaris?

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.