Vakantiegeld, reiskostenvergoeding en nachttoeslag. Toeslagen die je wellicht bekend in de oren klinken. In de horecasector zijn er verschillende soorten toeslagen. Lees hier meer over de toeslagen in de horeca en waar jij recht op hebt.

Vakantiegeld

Iedereen die werkt, heeft recht op vakantiegeld. Jij dus ook. Vakantiegeld mag periodiek uitbetaald worden samen met het salaris, maar ook eenmaal per jaar uiterlijk in de maand juni. Leg de afspraken hierover schriftelijk vast. Uit de loonstrook moet een duidelijke specificatie blijken van de opbouw en uitbetaling. Het vakantiegeld in de horeca bedraagt 8% van het loon* dat je in het vakantiejaar (1 juni tot en met 31 mei het jaar daarop) bij je werkgever hebt verdiend. Je werkgever mag als vakantiejaar voor de vakantiedagen/uren ook 1 januari tot en met 31 december aanhouden. Die keuze moet dan voor alle werknemers in de onderneming gelden. Het vakantiegeld is vaak iets minder dan een bruto maandsalaris.

*Hierin zijn incidentele toeslagen, gratificaties en beloning in natura niet inbegrepen. Hierbij geldt dat over alle gewerkte uren in het vakantiejaar de som van het loon en de vakantiebijslag ten minste 108% van het minimumloon moet bedragen.

Let op: je betaalt wel meer inkomstenbelasting over je vakantiegeld dan over je gewone loon! Het percentage hierover wordt bepaald door de Belastingdienst.


Nachttoeslag

Heb jij een frontoffice functie bij een hotel, pension of een ander logiesverstrekkend bedrijf? Wellicht heb jij dan recht op nachttoeslag. Jouw nachtdienst moet dan wel bestaan uit aaneengesloten uren tussen 00.00 uur en 06.00 uur. De toeslag is 10% op elk uurloon van de volledige nachtdienst. Dit geldt ook voor de uren vóór 00.00 uur en na 06.00 uur.

Betaalt je werkgever meer dan 10% vergoeding? Dan verandert er voor jou niks. Betaalt je werkgever minder dan 10% vergoeding of nachttoeslag? Dan moet dit verhoogd worden tot 10% nachttoeslag.

Reiskostenvergoeding

Je werkgever is niet verplicht reiskosten te vergoeden, hier staat niets over in de wet of cao. Wist je dat je hierover zelf afspraken kunt maken met je werkgever? Zorg dan wel dat deze afspraken worden vastgelegd in je contract!

Kledingvergoeding

Je werkgever is in beginsel niet verplicht om jouw werkkleding of (veiligheids)schoenen te betalen. Wordt er bij het bedrijf waar jij werkt bedrijfskleding met een logo gedragen? Dan is jouw werkgever wel verplicht om te zorgen voor de kleding.

Let op: je werkgever heeft de plicht om jou veilig en gezond te laten werken. Indien werkschoenen verplicht worden gesteld voor de uitoefening van je beroep (bijv. als je kok bent) dan dient je werkgever deze wel te vergoeden.


Maaltijdvergoeding

Je werkgever is niet verplicht om voor een (gratis) maaltijd te zorgen. Was je al vóór 2005 in dienst bij je huidige werkgever en had je recht op een maaltijdvergoeding? Dan mag deze niet zonder overleg worden ingetrokken.

Feestdagenvergoeding

Erkende feestdagen zijn geen extra betaalde vrije dagen (zoals bijvoorbeeld een vakantiedag). In de cao horeca is wel een extra vergoeding opgenomen als je ook daadwerkelijk tijdens de feestdagen werkt. Voor het feitelijk werken in een dienst die begint op een feestdag, met uitloop van de dienst na 24.00 uur, geldt als compensatie:


De feestdagencompensatie geldt niet voor de medewerker die (nog) geen vakkracht is.

Valt de feestdag op jouw standaard roostervrije dag of is het bedrijf op de feestdag gesloten? Dan ontvang je geen compensatie. Valt de feestdag op jouw standaard werkdag maar werk je die dag niet omdat het bedrijf gesloten is? Dan bouw je geen minuren op en ben je dus doorbetaald vrij.

Erkende cao horeca feestdagen zijn: nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Hemelvaartdag, eerst en tweede pinksterdag, Koningsdag, eerst en tweede kerstdag.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.