Akkoord cao horeca 2022 en 2023

04-02-2022

FNV Horeca, CNV Vakmensen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe Horeca Cao voor heel 2022 en 2023. De lonen van vakkrachten stijgen per 1 april 2022 en per 1 januari 2023. Binnen de loonschalen met 3,4 respectievelijk 2%, voor lonen boven het eindloon van de loonschaal met 2 respectievelijk 2% mits die werknemer langer dan 24 maanden in dienst is. De flexibiliteit blijft behouden en daarnaast is er meer aandacht voor de werk-privé balans. Een hele belangrijke en positieve stap in een tijd waarin de horeca branche staat te springen om personeel.

De precieze cao-teksten en loontabellen worden nu uitgewerkt en zijn uiterlijk eind februari beschikbaar. Partijen leggen dit onderhandelingsresultaat nu formeel voor aan hun leden volgens hun eigen procedures.

KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen vinden het resultaat goed te verdedigen

De horeca heeft het zwaar door de coronamaatregelen en de krappe arbeidsmarkt. Het is en blijft nodig dat werkgevers en werknemers samen de uitdagingen in de sector aanpakken en investeren in de aantrekkelijkheid en het imago van de branche. De horeca is immers een prachtige branche om in te leren, te werken én te ontwikkelen. Door meer ruimte voor een goede werk-privé balans, straalt de branche goed werkgeverschap uit, iets wat partijen later nog verder willen uitbreiden. In het behaalde cao-resultaat staat echter wat er op dit moment mogelijk en haalbaar is.

Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca, over het behaalde onderhandelingsresultaat: “Afgelopen maanden hebben we constructief en respectvol onderhandeld met de horecawerkgevers in een tijd waarin de horecasector zwaar onder druk staat. Met als behaald resultaat een evenwichtig pakket aan nieuwe en betere arbeidsvoorwaarden waar medewerkers al jaren om vragen om werk en privé beter te kunnen combineren, zoals tijdige werkroosters en goede afspraken over min- en plusuren. Met dit pakket - in combinatie met een realistische en broodnodige loonsverhoging in twee jaar – maken we onze prachtige sector aantrekkelijk om in te werken en stomen we deze klaar voor de toekomst. Ik ben tevreden over het onderhandelingsresultaat, dat we met een positief advies aan onze leden zullen voorleggen.”

De belangrijkste behaalde resultaten zijn:
 

  • een looptijd van de cao vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023;
  • een loonsverhoging van 3,4% per 1 april 2022 en 2% 1 januari 2023 voor vakkrachten beneden het eindloon;
  • een loonsverhoging van 2% per 1 april 2022 en 2% 1 januari 2023 voor vakkrachten boven het eindloon (24 maanden in dienst);
  • lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Daarmee gaan de lonen van jongeren tot 21 jaar 10 tot 20% omhoog.
  • loongebouw met tredes met daarin verwerkt een jaarlijkse periodiek van 2% bij voldoende functioneren
  • per 1 januari 2023 een individueel keuzebudget van € 150p/j voor eigen ontwikkeling
  • betere balans werk en privé door o.a. een betere regeling min- en plusuren en een rooster dat minimaal 3 weken van tevoren bekend gemaakt moet worden.


Lonen

De voorgestelde loonstijging is marktconform. De lonen van vakkrachten stijgen per 1 april 2022 en per 1 januari 2023. Binnen de loonschalen met 3,4 respectievelijk 2%, voor lonen boven het eindloon van de loonschaal met 2 respectievelijk 2% mits die werknemer langer dan 24 maanden in dienst van de werkgever is. Bovenop de loonstijging wordt per 2023 een vaste periodiek van 2% toegepast als de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze periodieken zijn verwerkt in een nieuw loongebouw per 1 januari 2023. Uiteraard mag  de werkgever ook een eigen beoordeling maken met een eigen prestatiebeloning, in plaats van een vaste 2%.

De jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages* in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

Meer aandacht voor werk en privé balans

Het dienst- en werkrooster moet voortaan ten minste 3 weken van te voren bekend zijn. In dit rooster, dat rekening houdt met een gemiddelde 5-daagsewerkweek, wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig 2 aaneengesloten wekelijkse rustdagen. De werknemer heeft voortaan in ieder geval eenmaal in de twee weken recht op ten minste 2 aaneengesloten rustdagen. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn blijft van toepassing. De tijd voor tijd als compensatie voor het werken op een feestdag moet voortaan  binnen 3 maanden zijn gerealiseerd. Als dat niet kan, volgt 50% toeslag. Voorheen was dit 6 maanden.

Functiewaardering en persoonlijke ontwikkeling

Vakbonden zullen in overleg met KHN, gedurende de looptijd van deze cao, een projectvoorstel doen om de functiewaardering en het bijbehorende loongebouw te evalueren, updaten, vereenvoudigen en van een passend loongebouw te voorzien. De uitvoering geschiedt door de cao-partijen.

Op voorstel van de vakbonden wordt een individuele leerrekening voor een groep werknemers voorbereid per 2023 (sparen voor een opleiding of training naar keuze). De voorwaarden zijn een houdbare afbakening van deelnemers, ook bij seizoenen. Het invoeren ervan en de bibliotheek met leerfaciliteiten vereisen een goede voorbereiding en communicatie. Deze uitvoering moet voor de werkgever verder kostenvrij zijn. Een voor te bereiden implementatieplan moet daar in voorzien.

Hoe nu verder?

Binnenkort ontvangen onze leden per e-mail een stemlink, waarin jij kunt laten horen wat jij vindt van dit onderhandelingsresultaat. Iedereen mag stemmen, ook niet-leden. Maar de stemmen van leden tellen doorslaggevend mee voor het eindresultaat. Houd je mailbox in de gaten!

Laat je horen tijdens onze bijeenkomsten

We organiseren de komende weken een aantal bijeenkomsten online en op verschillende locaties in het land, waarin je meer vertellen over het onderhandelingsresultaat. Ook kun je hier vragen stellen en meepraten over de cao horeca. Deze bijeenkomsten zijn zowel voor leden als niet-leden. Bekijk alle informatie en meld je aan!

* Toelichting
Staffel cao:           21 jaar 100%, 20jr 90%, 19jr 80%, 18jr 70%, 17jr 60%, 16 jr 50% en 15 jr 40%
Staffel wml:          21 jaar 100%, 20jr 80%, 19jr 60%, 18jr 50%, 17jr 39,5, 16jr 34,5% en 15 jr 30%

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.