Organisatiestructuur

FNV Horecabond is een vereniging. De leden bepalen het beleid en stellen de begroting vast.

Werkorganisatie

Onderdeel van de vereniging FNV Horecabond is de werkorganisatie. Deze voert vanuit een centraal kantoor in Almere het beleid uit van onze vakbond. Lees hier meer over de verschillende afdelingen waaruit de werkorganisatie bestaat. 

Statuten

In de statuten vind je de belangrijkste verenigingsafspraken. Hierin worden de structuur en verdeling van taken en verantwoordelijkheden beschreven.

Jaarverslagen

In de jaarverslagen kun je meer lezen over de werkzaamheden van FNV Horeca(bond).

Ledencongres

Het Ledencongres vindt tweemaal per jaar plaats en is de basis van de verenigingsdemocratie- en structuur van FNV Horeca(bond). Als lid kun je hier je ideeën inbrengen, invloed uitoefenen en mede het beleid bepalen. Tijdens het Ledencongres wordt onder andere het jaarverslag gepresenteerd en het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid vastgesteld.Voor stemrecht tijdens het Ledencongres moet je minimaal twee maanden lid moet zijn van FNV Horeca(bond) op het moment dat het Ledencongres wordt uitgeschreven. Meer informatie over het Ledencongres vind je hier: www.fnvhorecabond.nl/ledencongres.

Ledenparlement

Het FNV Ledenparlement bepaalt de lange termijn koers van FNV. Het Ledenparlement is het hoogste orgaan binnen de overkoepelende FNV. Vanaf vanaf 1 maart 2021 bestaat deze uit 103 afgevaardigden, die door de leden uit hun eigen sector zijn gekozen. Zit je in het Ledenparlement, dan kun je dus echt invloed uitoefenen. Ronald Plokker vertegenwoordigt namens FNV Horeca en Sonja Homan namens FNV Catering/FNV Recreatie het Ledenparlement.

“Je kunt op sociale media roepen dat het allemaal anders moet, maar om echt zaken te veranderen, moet je zelf meedoen. En dat kan in het ledenparlement." - Ronald Plokker, lid ledenparlement horeca

"Ervaring binnen de cao-commissie helpt mij bij het vertegenwoordigen van de bond in het Ledenparlement."  - Sonja Homan, lid ledenparlement catering/recreatie

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.