Vakantiedagen in de horeca

Werk jij in de horeca en ben je benieuwd op hoeveel vakantiedagen je recht hebt volgens de cao horeca? Of heb je heb je vrije dagen opgespaard en ben je benieuwd wanneer deze vervallen? Lees verder en ontdek alle regelingen rondom vakantiedagen in de horeca.

                

Vakantiedagen in de horeca cao: hier heb je recht op

Het vakantiejaar loopt in principe van 1 juni t/m 31 mei. Horecabedrijven mogen er volgens de cao ook voor kiezen om 1 januari t/m 31 december als vakantiejaar aan te houden. Dit geldt dan voor het hele bedrijf. De meeste werkgevers kiezen ervoor om het kalenderjaar als vakantiejaar aan te houden, omdat het op deze manier makkelijker is om te zien wanneer vakantiedagen komen te vervallen.

De opbouw van vakantie-uren in de horeca

Je bouwt per gewerkt uur in totaal 0,096 uur aan vakantie op. Deze opbouw bestaat uit:

Reken zelf je vakantie-uren uit

Arbeidsuren x 52 weken x 0,096 = aantal vakantie-uren per jaar.

Voorbeeld: 24 uur per week x 52 weken x 0,096 = 120 vakantie-uren per jaar.

Let op: je bouwt niet alleen vakantie-uren over normale gewerkte uren op, maar ook over bijvoorbeeld een opgenomen vakantie of tijdens ziekte. Je bouwt geen vakantie-uren op wanneer je een gewerkte feestdag compenseert of wanneer overwerk in geld wordt uitbetaald.


Zo neem je vakantie-uren op

Wil je vakantie opnemen? Dan dien je een schriftelijk verzoek in bij je werkgever. In dit verzoek geef je aan wanneer en voor hoe lang je vrij wilt. Je werkgever legt de vakantie dan, voor zover dat mogelijk is, vast volgens jouw wensen.

Je werkgever moet binnen twee weken op jouw aanvraag reageren. Doet hij dat niet, dan staat de vakantie in principe vast. Een afwijzing kan alleen als je werkgever dat binnen twee weken doet en  daarvoor een gewichtige reden heeft, bijvoorbeeld omdat er al teveel andere collega’s op hetzelfde moment vrij zijn. Twijfel je of je werkgever jouw verzoek terecht heeft afgewezen, neem dan contact met ons op.

Voorkom dat je vrije dagen vervallen

Vakantiedagen zijn helaas niet oneindig geldig, zorg dus dat je ze op tijd opneemt. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die je hebt opgebouwd in de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 vervallen dus op 1 juli 2024. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na vijf jaar.

Vakantiegeld voor horecamedewerkers 

Iedereen die werkt heeft recht op vakantiegeld. Jij dus ook. Vakantiegeld kan op twee manieren worden uitbetaald: periodiek of jaarlijks. Mocht dat laatste het geval zijn, dan hoor je het vakantiegeld uiterlijk in de maand juni te ontvangen. Het is belangrijk dat de afspraken hierover schriftelijk vastgelegd zijn. Daarnaast moet in je loonstrook een duidelijke specificatie van de opbouw en uitbetaling van vakantiegeld staan.

Als je invalkracht nuluren bent, mag je werkgever de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld als vergoeding ook tegelijk met het salaris uitbetalen (dit wordt ook wel een all-in salaris genoemd). Voorwaarde is wel dat de vergoedingen apart op de loonstrook vermeld moeten staan. Je mag nog steeds vakantie opnemen maar je ontvangt hier dan geen vergoeding meer voor omdat dit al met je loon is uitbetaald.

Het vakantiegeld in de horeca bedraagt 8% van het loon* dat je in een vakantiejaar bij je werkgever hebt verdiend. De hoogte van je vakantiegeld is vaak iets minder dan een bruto maandsalaris.

Let op: je betaalt meer inkomstenbelasting over je vakantiegeld dan over je gewone loon! Het percentage hierover wordt bepaald door de Belastingdienst. Je leest hier meer over op de website van het Nibud.


*Hierin zijn incidentele toeslagen, gratificaties en beloning in natura niet inbegrepen. Hierbij geldt dat over alle gewerkte uren in het vakantiejaar de som van het loon en de vakantiebijslag ten minste 108% van het minimumloon moet bedragen.

Veelgestelde vragen over vakantiedagen
 

Hoeveel vakantiedagen krijg je als horecamedewerker?

Hoe reken je vakantie-uren uit?

Hoeveel vakantiedagen krijg je als je 38 uur per week in de horeca werkt?

Ik werk parttime. Hoe zit het met de opbouw van vakantie?

Ik ben invalkracht-nuluren. Hoe zit het mijn vakantierechten?

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.