Ziekte en verlof

Waar heb je recht op tijdens ziekte? Mag je werkgever salaris inhouden, of juist niet? En voor welke levensgebeurtenissen mag je nu precies verlof opnemen?

Ziekte

Ben jij ziek? Geef dit dan tijdig door aan je werkgever. Kijk welke regels er gelden voor ziekte in jouw bedrijfsreglement. Is deze er niet, dan gelden de regels uit Bijlage 3 van de cao horeca. Je werkgever is verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.

Wachtdag

Val je onder de cao horeca? Dan mag je werkgever één wachtdag van je loon inhouden per keer dat je ziek bent. In plaats van het in rekening brengen van een wachtdag mag je werkgever er ook voor kiezen om een bovenwettelijke vakantiedag af te schrijven.

Loondoorbetaling

Volgens de cao horeca ontvang je de eerste 52 weken 95% van je brutoloon. Gedurende de daaropvolgende 52 weken ontvang je 75% van je brutoloon.

Ben je langer ziek? Dan zal de Arbodienst of de bedrijfsarts controle en begeleiding uitvoeren op een zodanige manier dat jouw re-integratie zo goed mogelijk verloopt. Ben je het niet eens met een beslissing van de Arbodienst dan kun je een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij het UWV (Uitvoering Werknemers Verzekeringen). Aan het deskundigenoordeel zijn  wel kosten verbonden. Samen met je werkgever kom je tot een plan van aanpak om op een goede manier te re-integreren. In onze 'Werk & ziekte' brochure vind je alle informatie over dit onderwerp. Je kunt ook gebruik maken van de tijdbalkformulieren waarmee je het verloop van het verzuim en van de re-integratie-inspanningen kunt bijhouden.

Wil je meer informatie over een (her)beoordeling of wil je ondersteuning in de voorbereiding bij een (her)beoordeling? 
Onze REI/WIA-begeleiders kunnen je hierbij helpen. Neem contact op met ons Contactcenter.


Ziekte en vakantie

Wat moet je doen als je ziek wordt op vakantie? En mag je op vakantie als je ziek bent? In beide gevallen moet je in ieder geval je werkgever op de hoogte stellen. Als je op vakantie bent en je wordt ziek, moet je je ziekmelden bij je werkgever. Ook als je ziek bent, mag je op vakantie. Dit moet je vooraf wel overleggen met je werkgever en eventueel de bedrijfsarts.

Zwangerschap

Als je zwanger bent of onlangs ouder geworden bent krijg je ook te maken met diverse vormen van verlof waar je recht op hebt zoals zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof en ouderschapsverlof. In onze 'Zwangerschap' brochure en op de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie hierover en het antwoord op de meest gestelde vragen. 

Als partner heb je na de geboorte van je kind ook recht op verlof. De officiële term hiervoor is het geboorteverlof. De duur van het geboorteverlof is gelijk aan eenmaal het aantal werkuren per week. Geboorteverlof is 100% doorbetaald. Dit verlof moet je wel opnemen in de eerste 4 weken na de geboorte van het kind. Daarna heb je nog recht op 5 weken (5x het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof. Dit verlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en wordt voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximum dagloon) door het UWV. Wel moet je eerst het geboorteverlof van 5 dagen opgenomen hebben. 

Meer informatie?
Download en bekijk onze brochure 'Zwangerschap'. Hierin vind je alle informatie over zwangerschap en antwoord op vragen zoals: Waar loop je dan allemaal tegenaan? Waar moet je rekening meehouden, wat mag je vragen, en waar heb je recht op?

 

Zorgverlof

Zorgverlof kun je opnemen om zorg te verlenen voor bijvoorbeeld een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of een naast familielid. Per periode van 12 maanden kan er maximaal twee weken (betaald) kortdurend zorgverlof opgenomen worden.

Kortdurend en langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan de zieke te geven. Je werkgever betaalt minstens 70% van het loon door. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En jij bent gezien de omstandigheden van het geval de enige die de zieke zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan heb je geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kun je meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.

Als je langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat jij de enige bent die deze zorg kan geven. Je werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. Je wordt tijdens dit verlof niet doorbetaald. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk twee weken voor aanvang bij de werkgever worden aangevraagd. Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover alle informatie.

Buitengewoon verlof

In geval van buitengewoon verlof krijg je vrij met behoud van loon zonder dat je daarvoor vakantiedagen hoeft op te nemen. Buitengewoon verlof geldt volgens de cao horeca voor de volgende omstandigheden:


Dokters- of tandartsbezoek

Heb jij een afspraak bij de dokter of tandarts? Plan dat dan zoveel mogelijk buiten je werktijd om. Lukt dat niet, dan moet je hier officieel verlof voor opnemen of als je nog overuren hebt staan kun je deze in overleg met je werkgever inzetten. Je werkgever hoeft alleen loon door te betalen als je ziek bent of door bedrijfsgerelateerde oorzaken je werk niet kunt uitvoeren. Ben je ziek en ga je naar de dokter? Meld je dan ziek zodat je met uitzondering van je eerste ziektedag recht hebt op behoud van loon.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.