Kom jij ook naar het Ledencongres?

03-10-2017

FNV Horecabond is er voor én door leden! Op het Ledencongres hoor je wat er speelt, kun jij vragen stellen en heb je direct stemrecht. Het Ledencongres bepaalt de koers van FNV Horecabond en komt tweemaal per jaar bijeen.

Het eerstvolgende Ledencongres staat maandag 27 november 2017 op de agenda. Het programma is dit keer zeer divers. Met name de middag staat in het teken van de vernieuwing van de vereniging van FNV Horecabond, als vervolg op het Manifest, dat in 2016 door het Ledencongres is vastgesteld. Het wordt een interactieve middag waarin we in groepen uiteengaan en je je mening of ideeën over de vernieuwing  kenbaar kunt maken.

In de ochtend staan ook tal van onderwerpen op het programma. Naast het bespreken van de Arbeidsvoorwaardennota van de FNV en een korte terugkoppeling uit het Ledenparlement wordt er ook teruggeblikt op de zeer geslaagde Dag van de Horecamedewerker die op 25 september jl. was. Kortom: een dag om niet te missen!

Je kunt je aanmelden via vereniging.collectief@fnvhorecabond.nl.

Locatie: Regardz Meeting Center Eenhoorn te Amersfoort van 10.00 uur tot en met 17.00 uur.

Bekijk hier een terugblik van het Ledencongres van maandag 22 mei 2017.

Recht op vakbondsverlof?

Horeca
Vanaf 1 april 2014 is er in de horeca geen cao. Hoewel er geen cao van toepassing is, kan het zijn dat de cao horeca toch gedeeltelijk op jouw contract van toepassing blijft.  Op www.fnvhoreca.nl/cao vind je alle informatie over de cao-loze periode. In de horeca (artikel 3.17 cao horeca) kun je alleen betaald vakbondsverlof opnemen voor afwezigheid in verband met de cao commissie. Buitengewoon verlof (onbetaald) kun je opnemen voor het Ledencongres en ander vakbondswerk (dit betekent dat het niet van je vakantiedagen wordt ingehouden, maar dat kan wel als je daar voor kiest, is niet betaald). Je dient dit te doen in overleg met je werkgever.

Catering 
Volgens artikel 58 2h van de cao catering heb je recht op vakbondsverlof met behoud van loon, voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij de cao als aangewezen officiële afgevaardigde. Mits de werknemer de werkgever aantoont, dat hij als zodanig de bijeenkomst dient bij te wonen en voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen georganiseerd door de werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao of hun vakcentrales, mits de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer tijdig tevoren overleg met de werkgever heeft gepleegd, tot een maximum van 12 dagen per jaar.

Recreatie
Volgens artikel artikel 28 lid 3 van de cao recreatie heb je als werknemer recht op vakbondsverlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten van werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao tot een maximum van 8 dagen per jaar en kaderleden tot een maximum van 11 dagen, een en ander voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

Heb je volgens jouw cao recht op vakbondsverlof, dan kun je dit tijdig bij je werkgever aanvragen, mits de werkzaamheden dit toelaten. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum via 036 - 535 85 95 of info@fnvhorecabond.nl.

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.