Loon en loonstrook

Als jij je loon in de horeca ontvangt, krijg je ook een loonstrook. Op je loonstrook staat precies wat je verdient, welke bedragen er op je brutoloon zijn ingehouden en wat je gespaard hebt. Denk daarbij aan vakantiegeld en afgedragen premies.

Loonstrook

Je werkgever is verplicht om minimaal één loonstrook per jaar te geven. Wanneer je een wisselend loon hebt of bijvoorbeeld wisselende (over)uren, dan is jouw werkgever verplicht iedere maand een loonstrook te geven.

Klik rechtsonder om te zien wat er op een loonstrook vermeld staat:

Bruto/netto salaris

Op je loonstrook staat het bedrag dat je bruto verdient. Je kunt lezen hoeveel belasting en welke premies hiervan worden afgetrokken. Wat je overhoudt, is je netto salaris. Je netto salaris is het bedrag dat je uiteindelijk op je bankrekening gestort krijgt.

TIP: Horecawerknemers hebben net als werknemers in andere sectoren, recht op een salaris dat ligt op het niveau van 2017. Daarom heeft FNV Horeca een loontabel ontwikkeld waar horecamedewerkers gebruik van kunnen maken bij salarisonderhandelingen. Deze loontabel is een tussenoplossing. FNV Horeca streeft er natuurlijk naar om weer met werkgevers om de tafel te gaan over het opstellen van een cao voor sector als geheel of delen daarvan. Wel roept FNV Horeca werkgevers op deze tabel toe te passen en daarmee een stap te zetten in het aantrekkelijker maken van de branche.


Jaaropgaaf

Aan het eind van het jaar ontvang je een jaaropgaaf van je werkgever. Dit is een samenvatting van alle loonstrookjes die je in dat jaar hebt ontvangen. De jaaropgaaf gebruik je weer voor je inkomensaangifte. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Minimumloon

Verdien jij waar je minimaal recht op hebt? In deze tabel zie je wat je wettelijk minimaal moet verdienen per 1 juli 2017:

Leeftijd per maand per week per dag
22 jaar + € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar € 469,60 € 108,40 € 21,68


Toelichting


Minimumjeugdloon

Tot de leeftijd van 22 jaar geldt een minimumjeugdloon. Daarna geldt het minimumloon. Dat zijn de minimale bedragen die iedereen hoort te verdienen. Dit is in de wet geregeld. Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar kan het minimum (jeugd)loon stijgen.

Op Rijksoverheid.nl vind je hoeveel het wettelijk minimumloon bedraagt.

Let op: Sinds april 2014 is er geen cao horeca meer. Hierdoor vallen horecamedewerkers die na 1 april 2014 in dienst zijn getreden niet onder de cao.

 

Percentages

Val je onder de cao horeca, dan ontvang je tot je 22e een percentage van de cao-lonen.

Leeftijd Percentage
15 jaar 30
16 jaar 35
17 jaar 45
18 jaar 55
19 jaar 65
20 jaar 75
`21 jaar 90

 

Prestatieverhoging

Elk jaar heb jij recht op een beoordelingsgesprek met je werkgever. Er wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een prestatieverhoging.

De verhoging van je loon is afhankelijk van de uitkomst van het beoordelingsgesprek met je werkgever. Tijdens dit gesprek wordt je functioneren beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde doelen en werkafspraken. Bij een positieve beoordeling heb jij recht op een prestatieverhoging. Deze verhoging wordt berekend over het loon per 31 december van het voorafgaande jaar indien je het hele jaar bij dezelfde werkgever in dienst bent.

Als je onvoldoende functioneert, hoeft je werkgever je geen loonsverhoging toe te kennen. Heeft je werkgever geen beoordelingssysteem of geen gesprek met je gevoerd? Dan heb jij wel recht op een prestatieverhoging.

Om zeker te zijn van je prestatieverhoging moet je je werkgever aanspreken op het feit dat het tijd is voor je beoordelingsgesprek of vraag dit schriftelijk aan. Je werkgever heeft tot 1 april de kans om je te beoordelen.

Let op: Ben je voor 1 april vergeten je werkgever te vragen om een beoordelingsgesprek? Voor de zekerheid raden wij je altijd aan om je werkgever per mail te attenderen op je prestatieverhoging.


Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een gesprek waarin wordt teruggekeken op een recente periode en de werkzaamheden die je hebt verricht. Dit is dan ook een goed uitgangspunt om te zien of jij de taken hebt uitgevoerd die bij je functie horen. Als je werkgever een eigen beoordelingssysteem hanteert, moet hij deze van tevoren bekend maken binnen het bedrijf.

In je functiebeschrijving staan de meeste taken beschreven die bij je functie horen.

Eindloon

Je krijgt verhoging totdat het eindloon van je loonschaal is bereikt. FNV Horeca vindt dat de prestatieverhoging toegekend wordt tot voorbij het eindloon. Als jij € 10,- onder je eindloon zit en je prestatieverhoging € 50,- bedraagt dan heb je recht op een verhoging van € 50,-. Daarna heb je geen recht meer op een prestatieverhoging.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.