Loon en loonstrook

Als jij je loon in de horeca ontvangt, krijg je ook een loonstrook. Op je loonstrook staat precies wat je verdient, welke bedragen er op je brutoloon zijn ingehouden en wat je gespaard hebt. Denk daarbij aan vakantiegeld en afgedragen premies.

Loonstrook

Je werkgever is verplicht om je bij je eerste loonbetaling en bij elke wijziging (bijvoorbeeld een verandering van loon of wisselend gewerkte uren) een loonstrookje te geven. Je werkgever moet jou ook een salarisstrook geven als jij daarom vraagt, ook al hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Klik rechtsonder om te zien wat er altijd op een loonstrook vermeld staat:

Bruto/netto salaris

Op je loonstrook staat het bedrag dat je bruto verdient. Je kunt lezen hoeveel belasting en welke premies hiervan worden afgetrokken. Wat je overhoudt, is je netto salaris. Je netto salaris is het bedrag dat je uiteindelijk op je bankrekening gestort krijgt.

Jaaropgaaf

Aan het eind van het jaar ontvang je een jaaropgaaf van je werkgever. Dit is een samenvatting van alle loonstrookjes die je in dat jaar hebt ontvangen. De jaaropgaaf gebruik je weer voor je inkomensaangifte. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Minimumloon horeca

Verdien jij waar je minimaal recht op hebt? In deze loontabel zie je wat je wettelijk minimaal moet verdienen per 1 januari 2020:

Leeftijd per maand  per week   per dag  
21 jaar en ouder    € 1.653,60 € 381,60 € 76,32
20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06
19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79
18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16
17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15
16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33
15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90


Toelichting


Minimumjeugdloon horeca

Tot de leeftijd van 22 jaar geldt een minimumjeugdloon. Daarna geldt het minimumloon. Dat zijn de minimale bedragen die iedereen hoort te verdienen. Dit is in de wet geregeld. Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar kan het minimum (jeugd)loon stijgen.

Op Rijksoverheid.nl vind je hoeveel het wettelijk minimumloon bedraagt.

Prestatieverhoging

Elk jaar heb jij volgens de cao horeca recht op een beoordelingsgesprek met je werkgever. Er wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een prestatieverhoging.

De verhoging van je loon is afhankelijk van de uitkomst van het beoordelingsgesprek met je werkgever en het gemiddelde bedrag of percentage wat je werkgever vaststelt voor prestatieverhoging. Tijdens dit gesprek wordt je functioneren beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde doelen en werkafspraken. Bij een positieve beoordeling heb jij recht op een prestatieverhoging. Deze verhoging wordt berekend over het loon per 31 december van het voorafgaande jaar indien je het hele jaar bij dezelfde werkgever in dienst bent.

Als je voldoende functioneert, dan heb je recht op een prestatieverhoging binnen de door je werkgever vastgestelde verhogingsruimte. Als je onvoldoende functioneert, hoeft je werkgever je geen loonsverhoging toe te kennen.

Heeft je werkgever geen beoordelingssysteem of geen gesprek met je gevoerd? Dan heb jij niet automatisch recht op een prestatieverhoging. Volgens de cao horeca moet je als medewerker zelf, voor 1 april, schriftelijk bij je werkgever melden dat je in aanmerking wilt komen voor een prestatieverhoging. Je werkgever krijgt dan de gelegenheid om een beoordeling te doen.

Let op: Vergeet niet om voor 1 april je werkgever schriftelijk te vragen om een beoordelingsgesprek voor een prestatieverhoging. Als je dat niet doet, vervalt jouw recht op prestatieverhoging volgens de cao.


Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een gesprek waarin wordt teruggekeken op een recente periode en de werkzaamheden die je hebt verricht. Dit is dan ook een goed uitgangspunt om te zien of jij de taken hebt uitgevoerd die bij je functie horen. Als je werkgever een eigen beoordelingssysteem hanteert, moet hij deze van tevoren bekend maken binnen het bedrijf.

In je functiebeschrijving staan de meeste taken beschreven die bij je functie horen.

Eindloon

Je krijgt verhoging totdat het eindloon van je loonschaal is bereikt. FNV Horeca vindt dat de prestatieverhoging toegekend wordt tot voorbij het eindloon. Als jij € 10,- onder je eindloon zit en je prestatieverhoging € 50,- bedraagt dan heb je recht op een verhoging van € 50,-. Daarna heb je geen recht meer op een prestatieverhoging.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.