Voorstellen voor de nieuwe cao recreatie

28-09-2018

Eind dit jaar loopt de huidige cao recreatie af die voor 1,5 jaar was afgesproken. Nu 2017 en 2018 bijzonder goede seizoenen zijn geweest, wordt het hoog tijd dat de werknemers daar eindelijk ook eens van meeprofiteren! Op 2 oktober 2018 vinden de eerste cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao plaats.

Toen FNV Recreatie de huidige cao recreatie met werkgeversorganisatie RECRON afsprak, was er volgens RECRON (nog) geen ruimte voor een hogere loonafspraak dan de 1,75% per 1 januari en de 1% per 1 oktober dit jaar. Er was immers sprake van achterstallig onderhoud bij de recreatiebedrijven en er moest eerst geïnvesteerd en geïnnoveerd worden. Die loonsverhoging van 2,75% over anderhalf jaar komt neer op een gemiddelde van slechts 1,83% per jaar, nauwelijks koopkrachtverbetering! De werknemers vinden dat zij nu eindelijk een respectabele loonsverhoging verdienen. Ook is een goede beloning van belang bij een krapper wordende arbeidsmarkt. Daar past bovendien een moderne cao bij, waarbij je als werknemer meer regie c.q. zeggenschap krijgt over je eigen arbeidsvoorwaarden. Dat je bijvoorbeeld zelf kunt bepalen wanneer je je tijd-voor-tijd-uren wilt opnemen, of bepaalde toeslagen in tijd of in geld gecompenseerd krijgt. Ook een persoonlijk scholingsbudget moet een individueel recht zijn, waar je zelf de regie over krijgt.

De belangrijkste punten:

Inkomen

Verhoging van lonen en loonschalen per 1 januari 2019 met 5%, aansluitend op de looneis van de centrale FNV, met een bodembedrag van € 100 bruto per maand.

Werkingssfeer

Uitbreiding werkingssfeer, zodat de cao recreatie ook gaat gelden voor werknemers die in de horeca van een verblijfsrecreatiebedrijf werken die in hoofdzaak toegankelijk is voor de gasten van dat bedrijf.

Pensioenen

Verhoging van de pensioenpremie om een korting van het pensioen af te wenden/te verminderen. Verder invoering van een fatsoenlijk levenslang partnerpensioen.

Derde WW-jaar

Uitvoering van de eerder gemaakte cao-afspraak over het repareren van het derde WW-jaar.

Sociaal Fonds

Afsluiting van een nieuwe fonds-cao per 1 januari 2019 met een looptijd van 5 jaar.

Let op, dit zijn de uitgangspunten uit onze voorstellenbrief, dit is nog geen cao-afspraak!

Bekijk hier de voorstellenbrief van FNV Recreatie en FNV Publiek Belang.
Bekijk hier de voorstellenbrief van RECRON.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.