Bovenschalig of (toch) niet?

05-12-2023

Samen met werkgevers hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao horeca. Inmiddels kan iedere horecamedewerkers hierover hun stem uitbrengen. Ik ontvang signalen van medewerkers dat er onduidelijkheid is over de bovenschaligheid. En daarmee direct ook de vraag of er wel een recht bestaat op een loonsverhoging? In deze blog probeer ik iets meer duidelijkheid hierover te geven.

Laat ik maar gelijk duidelijk zijn:
Een grote groep medewerkers die nu bovenschalig is, zal dat straks niet meer zijn.

Het feit dat je op dit moment bovenschalig bent, betekent niet dat je dat na 1 januari 2024 ook nog bent. Aan de functiegroepen II en hoger wordt een stijgingspercentage gekoppeld, waarmee de basislonen en tussenliggende periodieken worden opgehoogd. De eindlonen van deze functiegroepen worden gesteld op het bedrag dat 2% boven de laatste periodiek ligt. De eindlonen stijgen dus harder dan de basislonen.

Om te kunnen beoordelen of je ook na 1 januari 2024 bovenschalig bent is het van belang om je huidige salaris te vergelijken met het nieuwe loongebouw per 1 januari 2024.


De aan de functiegroepen gekoppelde stijgingspercentages zijn:

Functiegroep Stijgingspercentage
II 9,5%
III 10,5%
IV 12%
V 12%
VI 9%
VII - XI 8%


Volg onderstaand stappenplan om te bepalen of en op welke loonsverhoging jij kunt rekenen:

Je bent in dienst gekomen vóór 1 januari 2023:

  1. Bepaal wat je feitelijke brutosalaris op 31 december 2023 is (op fulltime basis). Dit kun je checken op je maandelijkse loonstrook bij kopje bruto maandsalaris.
  2. Kijk of dit salaris in de nieuwe loontabel per 1 januari 2024 boven het eindloon ligt van de functiegroep dat hoort bij de functie van de werknemer. Als dit het geval is dan geeft de cao geen recht op een loonsverhoging. Is dit niet het geval, ga naar stap 3.
  3. Kijk in het overzicht hierboven met welk percentage de functiegroep die hoort bij jouw functie per 1 januari 2024 stijgt.
  4. Heb je in de periode 1 juli 2022 t/m 31 december 2023 een structureel gegeven verhoging(en) – buiten de cao om* - ontvangen? Maak hier dan een percentage van.
  5. Trek het percentage uit stap 4 af van het percentage uit stap 3.
  6. Verhoog jouw feitelijke brutosalaris van 31 december 2023 met het percentage van de uitkomst uit stap 5.
  7. Plaats je in de eerstvolgend hoger gelegen periodiek in de nieuwe loontabel per 1 januari 2024, tenzij het salaris boven het eindloon uitkomt. In dat geval word je op het eindloon geplaatst.
  8. Indien je voldoet aan de voorwaarden voor een jaarlijkse periodiek op basis van art. 4.11 (cao horeca) word je in de eerstvolgende periodiek geplaatst.
     

Toch nog vragen?

De uitkomst van dit stappenplan is jouw nieuwe salaris per 1 januari 2024. Heb je nog vragen of kom je er toch niet helemaal uit? Neem dan eenvoudig contact met ons op of meld je eenvoudig aan voor onze digitale informatiebijeenkomst op woensdag 13 december van 15.30-17.00 uur of 20.00-21.30 uur. 


Groet,
Edwin Vlek
Bestuurder FNV Horeca

*Een loonstijging door een jaarlijkse periodiek of de cao-verhoging per 1 januari 2023 mogen niet verrekend worden.

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.