Werktijden en vakantie

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over je werktijden en vakantie. Het is logisch dat je werkgever je vaker wil inroosteren als het druk is en minder vaak een beroep op je doet als het rustiger is. Om medewerkers te beschermen is er de Arbeidstijdenwet. 

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet (ATW) geldt voor alle werknemers die minder dan driemaal het wettelijk minimumloon verdienen. Werknemers die meer verdienen maar regelmatig in de nacht en/of op risicovolle plekken werken, vallen ook onder de Arbeidstijdenwet.
Volgens de Arbeidstijdenwet mag een dienst niet langer zijn dan 12 uur en de wekelijkse arbeidstijd maximaal 60 uur. In een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur per week.

Pauze

Als je 18 jaar of ouder bent, heb je na 5,5 uur werken recht op 30 minuten pauze. Deze pauze kan zo nodig worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten. Heb je meer dan 10 uur gewerkt? Dan heb je recht op 45 minuten pauze. Ook mag deze worden opgesplitst in pauzes van elk 15 minuten. De pauzes krijg je niet doorbetaald.
Let op: ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je na 4,5 uur werken recht op een pauze van 30 minuten. De pauze mag ook worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten.

TIP: Met het urenboekje van FNV Horeca kun je jouw gewerkte uren op een goede en overzichtelijke manier bijhouden en controleren dat zal bijdragen aan een juiste loonbetaling. Ook biedt het boekje je de mogelijkheid je pauzes, verlofuren, ziektedagen en eventuele minuren bij te houden. Download het urenregistratieboekje.

Wijkt jouw urenregistratie af van die van jouw werkgever? Maak dit dan tijdig bespreekbaar en maak altijd schriftelijk bezwaar, bekijk hier een voorbeeldbrief die je kunt downloaden.


Overuren

Je hebt overuren indien je in een kalenderjaar meer dan gemiddeld 38 uren per week hebt gewerkt . Overwerk wordt volgens de cao horeca op jaarbasis berekend. Als je meer werkt dan afgesproken is, zijn er twee mogelijkheden:


Compensatie

Wil jij je overuren compenseren in vrije tijd? Volgens de cao horeca  moet dit in een periode van dertien weken na het kalenderjaar (dus in de maanden januari t/m maart). Is dit niet mogelijk? Dan mogen de resterende overuren binnen 4 weken na deze 13 weken worden uitbetaald:


Heb jij een contract met een vast aantal uren maar val je niet onder de cao horeca? Dan worden je overuren aan het einde van het kalenderjaar direct berekend.

Minuren

Is het nu wel of niet mogelijk om minuren te verrekenen? Een vraag die vaak wordt gesteld en waar helaas geen standaard antwoord op is. Iedere situatie is verschillend en er zijn vele factoren die meespelen voor het wel of niet berekenen van minuren. Neem altijd contact op met ons Voorlichting- en Informatiecentrum bij vragen over minuren!

Let op: je werkgever is verantwoordelijk voor een goede inroostering en moet daarbij rekening houden met het aantal uren waarvoor je aangenomen bent. Maar je bent zelf ook verantwoordelijk om te melden dat je te weinig werkt. Laat dit, na het ontstaan van minuren, zo snel mogelijk én bij voorkeur schriftelijk aan je werkgever weten! Bewaar het bewijs ook goed (bijvoorbeeld een e-mail).


Feestdagen

Erkende feestdagen zijn geen extra betaalde vrije dagen (zoals bijvoorbeeld een vakantiedag). In de cao horeca is wel een extra vergoeding opgenomen als je ook daadwerkelijk tijdens de feestdagen werkt.
In eerste instantie krijg je een vergoeding in vrije tijd. Je werkgever is verplicht deze vrije tijd ‘uit te betalen’ in de periode van 26 weken volgend op de betreffende erkende feestdag. Als dit niet binnen deze periode van 26 weken is gelukt, dan heb je recht op een toeslag van 50% van je bruto-uurloon. Dit moet uiterlijk 4 weken na het aflopen van deze 26 weken worden uitbetaald.

Besluit jouw werkgever dicht te blijven op een erkende feestdag? Dan bouw je minuren op. Je werkgever moet jou wél doorbetalen. De vrije dag moet op een ander moment ingehaald worden. Lukt het niet deze in te halen binnen het kalenderjaar waarin deze minuren zijn ontstaan? Dan komen ze aan het eind van dit kalenderjaar te vervallen. Dit kost je geen loon. Dit is en blijft namelijk de keus en de verantwoordelijkheid van je werkgever.

Vakantie

Het vakantiejaar loopt in principe van 1 juni tot en met 31 mei. Als vakantiejaar mag ook 1 januari tot en met 31 december aangehouden worden. Deze keuze moet wel voor de hele onderneming gelden. Door een kalenderjaar en vakantiejaar gelijk te stellen is het gemakkelijker toezien wanneer vakantiedagen komen te vervallen. Je vakantiedagen blijven achttien maanden geldig.

Opbouw vakantiedagen

Je bouwt per uur (waarover je recht hebt op loon) 0,096 uur aan vakantie. Deze opbouw bestaat uit:

De opbouw vindt niet alleen plaats over normale gewerkte uren, maar ook bijvoorbeeld tijdens de opname van een vakantie, tijdens ziekte (opbouw over maximaal een half jaar) of tijdens een vrije dag wegens compensatie van overuren of feestdagen.

Val jij onder de cao horeca? Dan bouw je als je fulltime (38 uur per week) werkt 190 vakantie-uren (25 vakantiedagen) op. De wettelijke opbouw van vakantie-uren is 0,0768 per uur. Bij een fulltime baan komt dit neer op 152 vakantie-uren (20 vakantiedagen).

Opnemen vakantie

Als jij vakantie wilt opnemen, dan dien je een verzoek in bij je werkgever. In dit verzoek geef je aan wanneer en voor hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever stelt de vakantie dan, voor zover mogelijk, vast volgens jouw wensen.

Werken op zondag

Volgens de wet heb je per jaar recht op 13 vrije zondagen. Je werkgever kan je dus verplichten om op 39 zondagen per jaar te werken. Val je onder de cao horeca? Dan moet je werkgever, wanneer je 39 zondagen werkt in een jaar, je een vrij weekend geven als je hierom vraagt.

Let op: dit betekent niet dat je eerst 39 zondagen gewerkt moet hebben, voordat je recht hebt op een vrij weekend! Wil je werkgever je meer dan 39 zondagen inroosteren dan moet jij hier nadrukkelijk toestemming voor geven.

 

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.