Je bent hier: Blog

Vervroegd uittreden voor geboortejaar 1948!

Wo 06 Jan 2010

Het bestuur van de SOHOR, de VUT-Stichting van de horecasector, heeft eind 2009 de regeling voor vervroegd uittreden vastgesteld. Deze regeling geldt voor werknemers die geboren zijn in 1948 en gebruik willen maken van de mogelijkheid om (toch) vervroegd uit te treden.

Lange tijd was het onduidelijk of zij gebruik konden maken van de overgangsregeling vervroegd uittreden voor het horecabedrijf (SOHOR). Met ingang van 1 januari 2005 gold er een overgangsregeling voor het vervroegd uittreden in de horecabranche. Daarin was afgesproken dat er gekeken zou worden of er financiële ruimte was om werknemers geboren in 1948 ook vervroegd te laten uitreden. Deze ruimte is nu aanwezig en werknemers in de horeca, geboren in 1948, kunnen met 62 jaar volledig of in deeltijd uittreden en een SOHOR uitkering aanvragen.

Voorwaarden

Volgens de regeling, vastgesteld door het SOHOR-bestuur, zijn de volgende voorwaarden verbonden aan een SOHOR 1948 uitkering:
• De werknemers heeft de leeftijd van 62 jaar bereikt of bereikt deze in 2010;
• De werknemer is ten minste 15 jaar onafgebroken werkzaam geweest bij een horecawerkgever die premie afgedragen heeft aan de SOHOR;
• De werknemer werkt tot het moment dat de SOHOR-uitkering ingaat in de horecabranche bij een werkgever die premie afdraagt aan de SOHOR;
• De uitkering vóór 1 juli 2010 aangevraagd is bij de SOHOR.

Hoogte uitkering

Een volledige overgangsuitkering bedraagt ongeveer 75% van het gemiddelde brutoloon dat je in de periode van 1993 tot en met 2009 hebt verdiend, verhoogd met de in die periode door Pensioenfonds toegepaste indexaties. De hoogte van de overgangsuitkering is niet direct te koppelen aan jouw huidige salaris.

Heb je vragen over deze regeling? Laat een reactie hieronder achter of bel me op 0900 – 202 23 23 (0,20/min) of als je nog geen lid bent op 0900 – 239 10 00 (0,50/min).

Deel met anderen:
  • NuJIJ
  • GeenRedactie
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Google
  • TwitThis
  • del.icio.us


7 Reacties

Wo 13 Jan 2010

Al 15 jaar werk ik bij dezelfde baas. In april 2010 wordt ik 62. Omdat ik deze regeling niet zag aankomen ben ik vanaf 1 januari 2010 minder gaan werken. Heeft dit gevolgen voor de sohor uitkering?

Elly Jacobs
Vr 15 Jan 2010

Ik werk al ruim 40 jaar fulltime in de horeca bij hetzelfde bedrijf, wel bij 3 verschillende eigenaren. Voor de huidige eigenaar werk ik alweer ruimschoots onafgebroken 15 jaar. Op mijn salarisoverzicht wordt vanaf de invoering hiervan,premie ingehouden voor SOHOR-premie Horecabedrijf. Dus ga ik er vanuit dat mijn werkgever deze afdraagd. Op 24 mei a.s. wordt ik 62 jaar, betekent dit dat ik vanaf die dag er dan vervroegd uit kan? Ik ben sinds 2000 lid van de FNV Horecabond lid. nr. 1429131.Ik zou op korte termijn graag begeleiding willen hebben in het voortraject betreffende deze mogelijkheid. Ik heb nl. ook nog een groot tegoed aan vakantiedagen. Kunt u s.v.p. z.s.m. aangeven hoe ik e.e.a. in gang kan gaan zetten? Bij voorbaat dank.
Elly Michielsen

r.van eijk
Vr 22 Jan 2010

ik word in juli 2010 61 jaar en werk al 42 jaar in de horeca.nu is mijn geboorte jaar 1949 en val ik buiten deze regeling,of is er een mogelijkheid in verband met mijn dienst jaren van 42 jaar dat er een overgangsregeling is dat ik eerder met pensioen zou kunnen en van de zelfde voorwaarden gebruik maak.

Do 28 Jan 2010

@Ihmier Het aantal uren dat je werkt hebben geen invloed op de vraag of je van de regeling gebruik kunt maken. Belangrijk is dat je in dienst bent bij een werkgever. Voor de hoogte van de uitkering kan het wel van minimale invloed zijn.

Heb je meer vragen? Bel me via het ledennummer 0900 – 202 23 23 (€ 0,20/min) of niet-ledennummer 0900 – 239 10 00 (€ 0,50/min)

TONNY VAN DE KERKHOF.
Do 28 Jan 2010

Ik heb uiteraard van deze regeling vernomen via mijn werkgever NH Koningshof te Veldhoven en op 22 Dec telefonisch contact gehad met uw organisatie met het verzoek om mij de formulieren welke nodig zijn om deze aanvraag schriftelijk te bevestigen naar mij toe te sturen tot op heden mocht ik niets van u ontvangen wat ik erg kwalijk vind,hopende snel het eea. van u te ontvangen, T. van de Kerkhof

Marij de Vries van Leeuwen
Do 11 Feb 2010

Ik heb de formulieren die nodig zijn voor het aanvragen van mijn pre-pensioen nog niet ontvangen. Ik zou de reden hiervan willen weten.
Graag zo spoedig mogelijk een reactie a.u.b. Met vriendelijke groet
Marij de Vries van Leeuwen.

Ma 15 Feb 2010

@ Marij de Vries van Leeuwen
Voor het aanvragen van een Overgangsuitkering kun je een formulier aanvragen bij de uitvoerder van de Overgangsregeling. Het verstrekjen van formulieren ligt niet bij FNV Horeca maar bij SOHOR. Helaas kunen wij geen reden geven waarom het niet ontvangen is.
Je kunt het beste bellen naar SOHOR via het volgende telefoonnummer is (079) 363 14 00.

Heb je meer vragen? Bel me via het ledennummer 0900 – 202 23 23 (€ 0,20/min) of niet-ledennummer 0900 – 239 10 00 (€ 0,50/min)

Geef een reactie

*