Loon en loonstrook

Als jij je loon in de horeca ontvangt, krijg je ook een loonstrook. Op je loonstrook staat precies wat je verdient, welke bedragen er op je brutoloon zijn ingehouden en wat je gespaard hebt. Denk daarbij aan vakantiegeld en afgedragen premies.

Loonstrook

Je werkgever is verplicht om je bij je eerste loonbetaling en bij elke wijziging (bijvoorbeeld een verandering van loon of wisselend gewerkte uren) een loonstrookje te geven. Je werkgever moet jou ook een salarisstrook geven als jij daarom vraagt, ook al hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Klik rechtsonder om te zien wat er altijd op een loonstrook vermeld staat:


Bruto/netto salaris

Op je loonstrook staat het bedrag dat je bruto verdient. Je kunt lezen hoeveel belasting en welke premies hiervan worden afgetrokken. Wat je overhoudt, is je netto salaris. Je netto salaris is het bedrag dat je uiteindelijk op je bankrekening gestort krijgt.

Jaaropgaaf

Aan het eind van het jaar ontvang je een jaaropgaaf van je werkgever. Dit is een samenvatting van alle loonstrookjes die je in dat jaar hebt ontvangen. De jaaropgaaf gebruik je weer voor je inkomensaangifte. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Minimumloon horeca niet-vakkrachten en BBL-leerlingen

Niet-vakkrachten en BBL-leerlingen hebben op basis van de cao horeca recht op minimaal het wettelijk minimumloon. In deze loontabel zie je wat je wettelijk minimaal moet verdienen per 1 juli 2022:

Leeftijd per maand  per week   per dag  
21 jaar en ouder    € 1.756,20 € 405,30 € 81,06
20 jaar € 1.404,95 € 324,25 € 64,85
19 jaar € 1.053,70 € 243,20 € 48,64
18 jaar € 878,10 € 202,65 € 40,53
17 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02
16 jaar € 605,90 € 139,85 € 27,97
15 jaar € 526,85 € 121,60 € 24,32


Toelichting


Let op: per 1 september 2022 worden de lonen voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen verhoogd. De lonen worden vanaf dan gekoppeld aan functiegroep 1 (wettelijk minimumloon) maar met hogere cao-staffels. Daarmee gaan lonen voor jongeren tot 21 jaar 10-20% omhoog. Download de cao horeca voor alle loontabellen of lees de belangrijkste punten in de CAO.

Loon voor vakkrachten

Hoe komt een functie tot stand?

Een werkgever stelt een functie vast door een omschrijving te maken van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden die aan je worden opgedragen. Die vergelijkt hij dan met de functies die in het Handboek referentiefuncties Horeca staan. Zo weet je altijd dat de functie op je contract klopt bij het werk wat je doet. De functie waarmee vergeleken is, die wordt ook benoemd op je contract, zodat je weet in welke functiegroep je zit.

In welke functie hoor ik thuis?

Er zijn veel verschillende functies binnen een bedrijf en het ene bedrijf zal een functie een andere naam geven dan een ander bedrijf. Daarom is er het Handboek referentiefuncties Horeca. Via www.referentiefunctieshoreca.nl kun je zien in welke functie je thuishoort.

Controleer voordat je een contract tekent, of je in de juiste functiegroep zit. De functiegroep is bepalend voor wat jij minimaal hoort te verdienen. Als je te laag ingedeeld bent, is de kans groot dat je te weinig betaald krijgt.

Welke beloning hoort bij welke functie?

Als je 21 jaar of ouder bent, dan moet je minimaal het salaris ontvangen dat bij jouw loonschaal hoort. Die loonschaal vind je in de cao horeca. Om erachter te komen in welke loonschaal je thuishoort, kijk je bij jouw functiegroep, want de functiegroepen zijn gekoppeld aan de loonschalen.

Ben je 18 jaar of ouder maar jonger dan 21 jaar, dan ontvang je ten minste het bij je leeftijd horende percentage van het basisloon van de functiegroep waarin je bedrijfsfunctie is ingedeeld. Die percentages zijn:

21 jaar 100%
20 jaar 90%
19 jaar 80%
18 jaar 70%


Het percentage bij je leeftijd geldt vanaf de dag dat je jarig bent.

Periodieke verhoging

Vanaf 1 januari 2023 heb je als vakkracht van 21 jaar of ouder met een feitelijk loon tussen basis en eindloon op 31 december van het jaar ervoor jaarlijks recht op een periodieke verhoging van 2%.  De periodieken zijn terug te vinden in de loonschaal waarin je bent ingedeeld. Om in aanmerking te komen voor deze periodiek moet je op 1 januari ten minste een vol kalenderjaar in dienst geweest zijn als vakkracht in dezelfde functie en bij dezelfde werkgever. Je werkgever hoeft de periodiek niet toe te kennen als je twee jaar op rij matig of onvoldoende functioneert.

Je werkgever mag in plaats van de vaste verhoging een eigen periodieke verhoging hanteren, mits de OR in jouw bedrijf daar instemming voor heeft verleend en de overige bepalingen over medezeggenschap in de Wet op de Ondernemingsraden correct zijn toegepast. Daarnaast moet dit gecommuniceerd zijn naar alle medewerkers.

Hoe wordt functioneren beoordeeld?

Als je in dienst treedt bij een bedrijf dan maakt je leidinggevende of werkgever werkafspraken met je over je persoonlijke ontwikkeling. In principe zouden jullie dan minstens 1 keer per jaar een voortgangsgesprek moeten houden waarin jullie dingen bespreken over de samenwerking en de voortgang van de (werk)afspraken. Elk jaar wordt dit dan beoordeeld en bijgesteld.

Een beoordelingsgesprek is een gesprek waarin wordt teruggekeken op een recente periode en de werkzaamheden die je hebt verricht. Dit is dan ook een goed uitgangspunt om te zien of jij de taken hebt uitgevoerd die bij je functie horen. Als je werkgever een eigen beoordelingssysteem hanteert, moet hij deze van tevoren bekend maken binnen het bedrijf evenals de eventuele beloning als die van toepassing is.

Opleiding en scholing

Je hebt recht op scholing. Op basis van de cao horeca moet je werkgever per kalenderjaar een budget vaststellen voor de kosten van ontwikkeling van werknemers. Dat budget bedraagt ten minste 2% van de cumulatieve jaarloonsom van de onderneming voor de loonheffing. 

Per 1 januari 2023 krijg iedere werknemer daarnaast een individueel keuzebudget van € 150 per jaar voor de eigen ontwikkeling en loopbaan.

Voorwaarden:


Weekendhulpen, vakantiewerkers en uitzendkrachten komen niet in aanmerking voor het individueel ontwikkelbudget.

FNV Horeca kan je ook helpen met je persoonlijke ontwikkeling. Op hospitalityacademy.nu vind je trainingen, workshops en e-learnings speciaal voor professionals in de hospitality. Voor leden van FNV Horeca zijn deze trainingen gratis, ben je niet-lid, dan betaal je een kleine vergoeding.

Salaris niet op tijd betaalt?

Als je werkt heb je recht op loon. Het moment wanneer je werkgever jouw loon moet betalen is afhankelijk van de afspraken die hierover zijn gemaakt in je arbeidsovereenkomst of cao. Staan hier geen afspraken over in, dan moet jouw loon uiterlijk op de laatste dag van de maand betaald zijn.

Als je werkgever te laat is met betalen, bel of mail je werkgever dan. Leg uit dat je je salaris nog niet ontvangen hebt. Vraag de werkgever naar de reden. Misschien is er iets misgegaan bij de overboeking of heeft je werkgever financiële problemen? Vraag je werkgever alsnog om zo spoedig mogelijk het salaris te betalen. Gebeurt dit niet, stuur je werkgever dan een loonvorderingsbrief. Bekijk hier een voorbeeldbrief.

Bij een te late betaling van het salaris, kun je aanspraak maken op een wettelijke verhoging en wettelijke rente wegens vertraging. De wettelijke verhoging bedraagt:

Als de zaak voor de rechter komt kan deze de verhoging matigen tot een lager bedrag (bijvoorbeeld 10% of 15%). Je werkgever hoeft de verhoging niet te betalen als hij kan aantonen dat de vertraging niet zijn schuld was.

Is je werkgever te laat met betalen en kom je er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen jou helpen bij het vorderen van je loon.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.