In de cao-commissie zit je in de frontlinie

19-05-2021

Wat doe je als lid van de cao-commissie? En hoe belangrijk is deze commissie? “Je zit in de frontlinie”, vat commissielid Henk Dekker het kernachtig samen. Bestuurders en commissieleden over het werk dat de tientallen actieve leden verrichten.

Als zelfstandig werkend kok is Dekker voor Sodexo actief in gevangenis Norgerhaven. “Veenhuizen in de volksmond”, licht hij via Zoom toe. Hij is sinds twintig jaar vakbondslid en de laatste vijftien jaar actief als lid van de cao-commissie. Voor hem is volstrekt helder waarom hij dat doet. “Je bent bezig
met de cao en praat over voorstellen om deze te verbeteren. Maar we praten ook over de pensioenen, een belangrijk onderwerp in de commissie.”

Onderhandelaars en bestuurders Johan Bijlsma (recreatie) en Edwin Vlek (horeca) trekken net als Harry de Wit (catering) op met de commissies tijdens cao-onderhandelingen. Hun rol is dienend. “De cao-commissie bepaalt de koers, wij voeren uit”, verwoordt Johan het. “Ik zit daar niet voor mezelf, maar voor de leden. Het gaat om hun arbeidsvoorwaarden.” Als de onderhandelaars aan tafel gaan, is daar een heel traject aan voorafgegaan. “Omdat het over onze leden en ook de andere werknemers in de sectoren gaat, gaan we te rade bij alle  medewerkers”, schetst Johan de eerste fase van het traject. “We houden Wat vind jij-bijeenkomsten, zoals we die noemen. Dat kan fysiek zijn, of zoals nu digitaal.” Ook zijn er enquêtes en gesprekken met focusgroepen. Edwin: “Op die manier proberen we erachter te komen wat er echt leeft.”

DERKTJE TER STEEGE
Werkt als: Regiomedewerker in de catering voor Albron. “Ik beheer een aantal
kleinere locaties, maar ben nog steeds medewerker.”
Lid cao-commissie sinds: 10 jaar

HENK DEKKER
Werkt als: Kok voor Sodexo in gevangenis PI Norgerhaven sinds 2010. “Daar koken we zelf voor 600 tot 700 man. Dat doen we met twee tot drie man plus hulp van vier gedetineerden.”
Lid cao-commissie sinds: 15 jaar

Johan: “Het gaat om de arbeidsvoorwaarden voor iedereen in de sector, ook de niet-leden. Daarom bevragen we ook altijd andere medewerkers van bedrijven, die geen lid zijn. Je probeert zoveel mogelijk respons en draagvlak te krijgen.”

Hoe dat gaat, weet Henk. “Dat doe je door interesse te tonen in je collega’s.” Maar reacties komen ook spontaan. “Je wordt aangesproken door collega’s die weten dat je in die commissie zit. Ook tussen neus en lippen door toets je weleens wat. Dat moet je wel voorzichtig doen, zeker als je in onderhandeling zit.”

Uit alle informatie trekken bestuurders en commissie conclusies over wat de werknemers belangrijk vinden. Zoals de reiskosten, geeft regiomedewerker  Derktje ter Steege (Albron) als voorbeeld in de catering. “Die zijn slecht. Nu moet je soms geld meenemen als je ergens gaat werken.” Afhankelijk van de economie en de sector kunnen de eisen verschillen. “Lonen, pensioen, of balans werk en privé, dat kunnen bijvoorbeeld speerpunten zijn”, aldus Johan.

Op basis van deze conclusies stelt de commissie samen met de verantwoordelijk bestuurder een voorstellenbrief op, die naar de werkgevers gaat. Dat gebeurt meestal op het moment dat de werkgevers hun wensen en eisen eveneens op de  mail doen. Vervolgens is de commissie weer aan zet om de voorstellen van de werkgevers te bespreken en de reactie hierop te formuleren. Johan: “Dan maakt de commissie duidelijk welke zaken sowieso binnengehaald moeten worden.”

Daarna starten de onderhandelingen met het toelichten van de voorstellen. “Dan geven wij ook aan wat de werknemers van de voorstellen van de werkgevers vinden”, vertelt Edwin. Ook hier is de cao-commissie prominent aanwezig. “Ons uitgangspunt is dat een van de leden van de commissie mee aan de  onderhandelingstafel zit.” Doordat de commissieleden zelf aan tafel zitten,
horen ze uit eerste hand wat de reacties van de werkgevers zijn. “Daarnaast kun je tijdens een schorsing even overleggen en kun je meteen toetsen of bepaalde zaken op de werkvloer ook zo worden ervaren”, licht Johan toe.

Edwin: “Met de uitkomsten van zo’n gesprek ga je weer in gesprek met de cao-commissie. Dan bepaal je wat de volgende stappen zijn, waar  onderhandelingsruimte zit.”

Johan: “Dit herhaal je drie tot vier keer. Dan heb je een onderhandelingsresultaat. Met de commissie bespreek je dan of je dit gaat voorleggen aan de leden voor goedkeuring.”

‘Cruciale rol cao-commissie’

De cao-commissie heeft een cruciale rol in de onderhandelingen en het beoordelen van  het uiteindelijke onderhandelingsresultaat. “De leden van deze commissie bepalen of het resultaat acceptabel is”, maakt Johan Bijlsma
nog maar eens duidelijk.

Henk Dekker bevestigt dat: “Als wij als commissie tegen onze  vakbondsbestuurder zeggen ‘het gaat niet door’, dan moet hij dat wel zeggen tegen de werkgevers.” De leden van de cao-commissie hebben daarmee ook
veel verantwoordelijkheid. Henk: “Je moet meerdere belangen en het grote geheel meewegen.”

Voor de samenstelling van de cao-commissies is veel aandacht. “Je wilt zoveel mogelijk vertegenwoordigers van verschillende soorten bedrijven uit meerdere delen van het land”, geeft Edwin Vlek aan. “Uit grote en kleine bedrijven, zowel oud als jong en verschillende contractvormen. Zo zorgen we ervoor dat de verschillende groepen werknemers hun verschillende wensen kunnen inbrengen. Diversiteit is hard nodig omdat met name de horecasector veel verschillen kent.”

In een onderhandelingsjaar vergaderen ze ongeveer zes keer in het onderhandelingstraject. Johan: “Daarnaast heb je nog overleg over opleidingen en de ontwikkelingen in de sector.” Voor Derktje ter Steege is het lid zijn van de cao-commissie vanzelfsprekend. “Ik vind het belangrijk dat de stem van de mensen op de werkvloer gehoord wordt, dat je het verhaal van je collega’s kunt delen binnen zo’n commissie.”

Nieuwe leden welkom

De commissieleden vormen ook een klankbord voor de bestuurders. “Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe commissieleden.” Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Neem dan contact op via:
info@fnvhorecabond.nl.
 

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.