De meest gestelde vragen over de nieuwe cao horeca

11-12-2019

Het onderhandelingsakkoord dat we bereikt hebben voor een nieuwe cao en we nu als stemming aan leden en niet-leden voorleggen, heeft wel wat losgemaakt. We krijgen er veel vragen over via mail, de stemmingsformulieren en sociale media. Onze bestuurder en onderhandelaar Edwin Vlek geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Edwin is 33 jaar en heeft 15 jaar in de horeca gewerkt in verschillende functies, dus hij weet precies hoe het er in de horeca aan toe gaat.

Er is kritiek op ‘maar’ 3% loonsverhoging, te weinig. Mee eens?

Edwin: “In mijn hart vind ik ook dat mensen in de horeca meer verdienen, maar de realiteit is dat je een akkoord sluit met meerdere partijen. In de vorige cao, waar wij niet achter stonden, was er slechts een loonsverhoging van 1%; 3% is een flinke stap vooruit. Uitgangspunt voor ons is steeds geweest dat medewerkers er in koopkracht op vooruit moesten gaan met deze nieuwe cao en dat is zo, omdat de inflatie 2,7% is. Bedenk ook, dit is het begin, hier houdt het niet op! De cao geldt voor 2020 en over een cao voor 2021 gaan we opnieuw onderhandelen. Op Facebook lees ik veel dat de loonsverhoging minstens 5% zou moeten zijn, zoals in andere sectoren. Soms is dat appels met peren vergelijken, want die 5% kan gelden voor twee jaar, dus voor 2020 én 2021, terwijl wij het nu hebben over 3% in één jaar, voor 2020. In de cao voor 2021 kunnen we bijvoorbeeld weer 3% afspreken, samen 6%. Trouwens, stem je nee, en de meerderheid van de leden stemt nee, dan is er geen akkoord en komt er helemaal geen loonsverhoging.”

De definitie van vakkracht is veranderd. Wat is die nu precies?

Edwin: “Iemand die een vakdiploma heeft is automatisch vakkracht. Daar hebben wij echt flink op gehamerd in de onderhandelingen, want in de vorige cao kon je dan wel een vakdiploma hebben, maar moest je toch eerst 1976 ervaringsuren maken. Gelukkig is dat niet meer zo. Verder is iedereen die is ingedeeld vanaf functiegroep V altijd vakkracht. Heb je geen vakdiploma of ben je niet ingedeeld vanaf functiegroep V, dan bouw je ervaringsuren op. Heb je 1976 ervaringsuren, dan ben je vakkracht. Nieuw in deze cao is dat je ervaringsuren die je bij een werkgever hebt opgebouwd ook meetellen in het totaal aantal ervaringsuren (1976 uur) bij een volgende werkgever. Je hoeft dus niet opnieuw bij nul te beginnen als je overstapt naar een nieuwe werkgever. Stem je nee tegen het onderhandelingsakkoord, dan zeg je ook nee tegen deze belangrijke verbetering die voor velen geldt.”

Wat houdt die eenmalige uitkering in?

Edwin: “Verdien je meer dan het eindloon en ben je drie jaar of meer in dienst bij dezelfde werkgever, dan ontvang je per 1 juli 2020 een eenmalige uitkering van €100 (deeltijd na rato). Deze afspraak is opgenomen, omdat de 3% loonsverhoging van toepassing is op de loontabel van basis- tot eindloon. Heb je een hoger salaris dan het eindloon uit de loontabel die bij jouw functie hoort, je bent dus bovenschalig, dan geldt de 3% niet. Ik begrijp dat dit voor medewerkers die hiermee te maken hebben een tegenvaller is.”

Hoe weet je dat je bovenschalig bent?

Edwin: “Kijk naar het eindloon dat bij jouw functie hoort. Dat is je brutoloon exclusief toeslagen, dus tel de toeslagen die je krijgt er niet bij op. Als je er zelf niet uitkomt, neem contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum. De mensen die al bij ons aankloppen omdat ze denken dat ze bovenschalig zijn, blijken dat niet altijd te zijn.”

Hoe zit het met de prestatieverhoging?

Edwin: “Die vervalt. De prestatieverhoging hield bijvoorbeeld voor bovenschaligen vaak een beperking in, omdat de prestatieverhoging maar toegepast hoefde te worden tot het eindloon. Ik lees veel reacties waarin horecamedewerkers schrijven dat ze de prestatieverhoging van 2% niet meer krijgen. Bedenk dat in de huidige cao helemaal geen percentage gekoppeld is aan de prestatieverhoging. Die 2% gold alleen in 2013. Werkgevers konden na 2013 zelf een percentage vaststellen, bijvoorbeeld maar 0,5% of zelfs minder. Nu de prestatieverhoging uit de cao gaat, geeft het ruimte aan iedereen om individueel het gesprek aan te gaan om via bedrijfsregelingen een verhoging af te spreken via de beoordelingssystematiek.”

Horeca is een fysiek zwaar beroep. Waarom staat er niks over pensioen en de pensioenleeftijd in de cao?

Edwin: “Afspraken over pensioen en de pensioenleeftijd maakten dit keer geen deel uit van de cao-onderhandelingen. Daarover zijn afspraken gemaakt in het pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en de regering eerder dit jaar hebben afgesloten. Het uitwerken van de afspraken gaat nog wel enige tijd duren. De fundering van het huis ligt er en een deel van de muren staat. Nu moet het huis verder afgebouwd en ingericht worden. Verschillende werkgroepen, bijvoorbeeld een die zich gaat buigen over zware beroepen, gaan zich hiermee bezighouden.”

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.