Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Vaststellingsovereenkomst? Zet nooit direct je handtekening.

19-05-2015

Het komt vaak voor dat werkgevers een vaststellingsovereenkomst aanbieden aan een werknemer om het dienstverband te beëindigen. Dit heet ook wel een beëindigingovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden. Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin jij en jouw werkgever in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen en onder welke voorwaarden. Beiden moeten akkoord willen gaan. Je bent dus niet verplicht dit voorstel te ondertekenen. Gelukkig maar, want het tekenen van een vaststellingsovereenkomst is niet zonder risico’s. Het is daarom van groot belang om altijd eerst juridisch advies in te winnen voor je akkoord gaat met een vaststellingovereenkomst.

Laat de vaststellingsovereenkomst altijd nakijken

De afspraken die jullie maken en de manier waarop deze op papier staan kunnen invloed hebben op het recht op een ww-uitkering. Het UWV beoordeelt de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Als de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld, dan kan het zijn dat je geen ww-uitkering krijgt. Er gelden voorwaarden voor het recht op een ww-uitkering bij een vaststellingsovereenkomst en is het verstandig om bepaalde zaken te regelen in de vaststellingsovereenkomst. Dit zijn een aantal belangrijke aandachtspunten:

• Initiatief tot aangaan van de overeenkomst dient bij de werkgever te liggen

• Voldoende arbeidsverleden voor een WW-uitkering

• Geen verwijt werknemer

• De juiste opzegtermijn

• Concurrentiebeding

• Uitbetaling vakantiedagen en vakantiegeld

Dit zijn niet alle punten die van belang kunnen zijn. Ook andere zaken kunnen worden geregeld in een vaststellingsovereenkomst, zoals studiekosten, auto van de zaak en finale kwijting. Ook dit kan grote gevolgen hebben.

Een vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Werknemers die ziek zijn hebben ontslagbescherming, er geldt namelijk een opzegverbod tijdens ziekte. In veel gevallen is het niet verstandig om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte. Een zieke werknemer komt niet in aanmerking voor een WW-uitkering, omdat je niet kan voldoen aan de sollicitatieverplicht en niet beschikbaar bent voor werk. Ook het recht op een Ziektewetuitkering is in dit geval niet vanzelfsprekend, omdat de zieke werknemer recht heeft op loondoorbetaling van de werkgever tijdens de eerste twee jaar van ziekte. Het akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kan door het UWV gezien worden als een benadelingshandeling. Overweeg je om een vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens ziekte? Neem dan eerst contact op met ons Voorlichtings – en Informatiecentrum.

 

Op dit bericht

goedemorgen,
als ik een vaststellingsovereenkomst niet wilt tekenen, kan werkgever dan evengoed de ontslag procedure in werking stellen.
gaarne uw reactie.
gr Siem Spil

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.