Verandert jouw werkgever je rooster geregeld?

13-10-2017

Aan de hand van het rooster weet je wanneer je moet werken, wanneer je roostervrij bent en wanneer je vakantie hebt. Op deze manier kan je ook privéafspraken inplannen. Maar wat nu als je werkgever het rooster steeds wijzigt? Mag dit zomaar?

Jouw rooster is in eerste instantie geen onderdeel van jouw arbeidsvoorwaarden en kan daardoor wisselen. Uiteraard kun je in de arbeidsovereenkomst wel afspraken vastleggen over jouw werkdagen en -tijden. Opgenomen afspraken maken een onderdeel uit van jouw arbeidsvoorwaarden. De werkgever dient bij het maken van het rooster rekening te houden met de arbeidstijdenwet waarin de maximale werktijden en de minimale rusttijden zijn vermeld. Tot op zekere hoogte kan de werkgever ook rekening houden met persoonlijke omstandigheden van werknemers.

Volgens de wettelijke regeling moet het rooster ten minste vier weken van te voren bekend gemaakt worden. In de cao horeca is opgenomen dat het rooster minimaal twee weken van te voren bekend gemaakt moet worden. Als het rooster eenmaal bekend is mag deze niet zomaar meer gewijzigd worden. Voor het wijzigen van een rooster moet de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben, bijvoorbeeld als er een paar collega’s ziek zijn geworden waardoor jij moet invallen. Dit gaat wel in overleg.

Wordt het rooster gewijzigd en komt dit jou niet uit? Dan moet je overleggen met jouw werkgever om tot een passende oplossing te komen. Zomaar niet gaan werken is niet verstandig. Dit kan werkweigering opleveren en kan verregaande gevolgen voor je hebben. Als jij een goede reden hebt om niet te kunnen werken op een bepaalde dag of tijdstip, dan kan er een belangenafweging gedaan worden door een jurist. Het bedrijfsbelang van de werkgever wordt dan afgewogen tegen jouw persoonlijke belang. Wie uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld is afhankelijk van de omstandigheden.

Tip:

Veel last van roosterwijzigingen of niet op tijd bekend gemaakte roosters? Kaart dit niet alleen, maar samen met jouw collega’s aan bij je werkgever! Zet daarbij ook iets op papier, dan kan je aantonen dat je hier melding van hebt gemaakt.

Op dit bericht

Mijn werkgever heeft onlangs bepaald dat indien ik mijn dienst met een collega ruil, ik daarvoor een vrije dag moet inleveren. Dit ofschoon ik alleen een dienst ruil en de uren op een andere dag gewoon werk. Elke keer dat ik een dienst met een collega ruil, kost me dit een verlofdag. Dit met als gevolg dat ik de zomere geen verlofdagen meer over heb.
Mag mijn werkgever deze regeling zomaar toepassen? Wij hebben geen CAO n in de personeelsgids is deze wijziging ook niet opgenomen. Ik vraag me af of dit wettelijk wel mag.

Beste Anoniem,

Vakantie kan alleen in overleg vastgesteld worden. De werkgever mag niet eenzijdig jouw vakantie vaststellen. Maak schriftelijk bezwaar als de werkgever vakantie-uren afschrijft. Ruilen van een dienst moet wel altijd in overleg met de werkgever gebeuren, omdat de werkgever het rooster vaststelt. Als je jouw dienst ruilt en jouw contracturen in die betreffende week werkt, dan hoef je in principe geen vakantie-uren op te nemen. Dit is anders als je bijvoorbeeld een dag vrij vraagt. Dan mag de werkgever wel vakantie-uren afschrijven.

Vriendelijke groet,
FNV Horeca

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.