Weet jij wat er komt kijken bij een OR-verkiezing?

De wet geeft een vaste verhouding tussen het aantal medewerkers en de omvang van de ondernemingsraad. In het OR-reglement kan hiervan worden afgeweken.

Verhouding tussen aantal medewerkers en omvang OR:

Aantal Leden in OR
50-100 medewerkers 5 leden
100-200 medewerkers 7 leden
200-400 medewerkers 9 leden
400-600 medewerkers 11 leden
600-1000 medewerkers 13 leden
1000-2000 medewerkers 15 leden

 

 

 

 

Voor iedere 1.000 medewerkers meer komen er twee ondernemingsraadleden bij, tot maximaal 25 leden.

Zittingsperiode

De zittingsperiode van de ondernemingsraad is drie jaar. OR-leden treden na afloop van de termijn gezamenlijk af en zijn terstond herkiesbaar. Het is echter ook mogelijk om de ondernemingsraad voor twee of vier jaar aan te stellen of om de twee jaar voor de helft af te laten treden. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in het reglement. De ondernemingsraad kan voorts beperkingen vaststellen ten aanzien van de herkiesbaarheid.

Organisatie verkiezingen

Het is belangrijk om op tijd te beginnen met het uitschrijven van de verkiezingen. In het model-draaiboek staat precies beschreven welke stappen je wanneer moet nemen.

In het (voorlopig) reglement wordt de verkiezingsprocedure geregeld. In het reglement staat meestal:


In de brochure 'WOR-proof OR-verkiezingen organiseren' lees je uitgebreid hoe de verkiezingsprocedure in zijn werk gaat en aan welke eisen deze moet voldoen.

Kandidaatstelling

Voor de verkiezingen kunnen kandidatenlijsten worden ingediend door vakbonden die leden hebben in de onderneming, en medewerkers die geen lid zijn van een vakbond zijn of lid zijn van een vakbond die geen kandidaten heeft gesteld. Wil je ook weten waarom jij je kandidaat zou moeten stellen voor de OR? Lees er hier meer over.

Informeer FNV Horeca tijdig

Als er OR-verkiezingen zijn in jouw bedrijf wordt FNV Horeca hier graag tijdig over geïnformeerd, zodat wij onze leden kunnen uitnodigen om zich kandidaat te stellen via ons. Een uitnodiging kun je sturen naar horeca@fnvhoreca.nl.


Hierbij enkele handige tips voor het werven van collega’s.

Stemgerechtigd vs. kiesgerechtigd

De medewerkers kiezen de ondernemingsraad uit hun midden. Medewerkers die drie maanden of langer in de onderneming werken, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar. Voor uitzendkrachten geldt dat zij ten minste 18 maanden in de onderneming werkzaam moeten zijn om te kunnen stemmen en om zich kandidaat te stellen. Van de termijnen kan de ondernemingsraad in zijn reglement afwijken.

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.