Hier moet je op letten bij het oprichten van een OR

Iedere organisatie met ten minste 50 medewerkers is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. De oprichting van een OR is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Maar ook als medewerker kun je hier zelf het initiatief toe nemen.

FNV Horeca kan medewerkers van hulp en advies voorzien bij het oprichten van een OR. Indien nodig kunnen wij in gesprek gaan met je werkgever als je werkgever geen OR wilt oprichten.

(Voorlopige) reglementen

Als een OR wordt opgericht moet er een voorlopig reglement worden opgesteld dat de werkwijze en verkiezingsprocedure van de ondernemingsraad regelt. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dient de vakbond te worden gehoord over het voorlopig reglement van de OR.

De inhoud van het reglement moet voldoen aan bepaalde eisen uit de WOR. Er is echter wel ruimte om het reglement zo op te stellen dat het past binnen jouw bedrijf. Het modelreglement van de SER of de online tool 'OR-reglement op maat' bieden een goede houvast bij het opstellen van een voorlopig reglement. Zij vertalen de eisen uit de wet het beste naar de praktijk.

Personeelsvertegenwoordiging

Ondernemingen met tien tot vijftig medewerkers kunnen vrijwillig een ondernemingsraad opzetten. Als er onvoldoende animo is voor een ondernemingsraad, kan er een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Ondernemers zijn hiertoe verplicht wanneer een meerderheid van de medewerkers daarom vraagt. Bedrijven met minder dan tien medewerkers kunnen op vrijwillige basis een PVT oprichten.

Meer informatie over het oprichten van een OR of een personeelsvertegenwoordiging vind je in de informatiebrochure.

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.