Plus- en minuren tijdens de coronacrisis en erna

10-12-2021

Nu het coronavirus weer oplaait en we te maken hebben met strengere maatregelen, is de kans groot dat je werkgever wil dat jij je eerder opgebouwde plusuren opneemt. Mag dat zomaar? Of je werkgever stelt dat je nu minuren opbouwt omdat je minder uren kan werken. Kan dat?

Plus- en minuren

De horeca cao gaat uit van een gemiddelde arbeidsduur per week, dit betekent dat je de ene week soms meer moet werken dan de andere week. Bijvoorbeeld vanwege drukte, regen of ziekte van je collega. Minuren zijn uren die je minder werkt dan dat je op basis van jouw arbeidsovereenkomst gemiddeld per week zou moeten doen maar wel krijgt uitbetaald. Plusuren zijn de uren die je, op verzoek van je werkgever, in een week méér werkt dan je volgens je contract zou moeten werken. In de artikelen 2.12 en 3.14 van de cao is geregeld wat er met een plusurensaldo en een minurensaldo moet gebeuren. Plusuren en minuren kunnen gedurende een periode van 12 maanden met elkaar worden gecompenseerd. Heb je na een periode van 12 maanden nog plusuren staan, dan kunnen die in tijd-voor-tijd worden gecompenseerd, of tegen 100% worden uitbetaald. Als compensatie in tijd-voor-tijd niet kan, dan moeten ze binnen 6 maanden na elke periode van 12 maanden (of bij het einde van je contract) worden uitbetaald. Een minurensaldo dat na elke periode van 12 maanden bestaat, moet binnen 6 maanden daarna worden ingehaald. Daarna komen ze te vervallen. Als je minuren hebt aan het einde van je contract, dan mag je werkgever die verrekenen met je eindafrekening als het ontstaan van de minuren voor jouw rekening moet komen, bijvoorbeeld omdat je meer verlof hebt genoten dan waar je recht op had.

En nu met de Coronacrisis?

De coronacrisis verandert de opbouw van minuren niet. Nu de horeca (gedeeltelijk) gesloten is werk jij waarschijnlijk niet of minder uren dan normaal, terwijl jouw werkgever je wel moet doorbetalen. Die uren zou je normaal gesproken op een later moment moeten inhalen. In dit geval kan jouw werkgever een beroep doen op de NOW. Hij ontvangt dan compensatie vanuit de overheid voor een groot deel van de loonkosten. Als jouw werkgever NOW ontvangt vinden wij het niet terecht als jij minuren die zijn ontstaan door de Corona crisis later ‘gratis’ weer zou moeten inhalen of eerder gemaakte plusuren zou moeten inleveren ter compensatie. De buitengewone omstandigheden waar de NOW op ziet, zijn in onze ogen geen omstandigheden die voor rekening van de werknemer behoren te komen.

Let op: Als je werkgever (gedeeltelijk) open is, bijvoorbeeld als afhaalrestaurant, dan kan je werkgever je vragen om te komen werken. Op dat moment kunnen er minuren ontstaan als je zonder geldige reden niet komt werken en zal je die na de crisis (binnen de reikwijdte van de cao) weer moeten inhalen.

Ontvangt jouw werkgever geen NOW, dan gelden de gewone regels over plus- en minuren uit de cao. Heb je nu heel veel minuren staan, ga dan in overleg met je werkgever om te kijken hoe jullie hier het beste mee om kunnen gaan. Corona is een bijzondere situatie waar niemand om heeft gevraagd, het zou daarom onredelijk zijn om de rekening hiervoor geheel bij jou als medewerker neer te leggen.  

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.