Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Plus- en minuren tijdens de coronacrisis en erna

08-04-2020

Nu we midden in de coronacrisis zitten en velen thuis zitten of thuis hebben gezeten, is de kans groot dat je werkgever je gevraagd heeft plusuren op te nemen. Mag dat zomaar? Of je werkgever stelt dat je nu minuren opbouwt. Kan dat ook? Onze advocaat Erwin Koevoets legt uit wat je werkgever van je kan vragen als het om plus- en minuren gaat.​

‘Overuren? Die horen er gewoon bij in ons beroep!’ hoor je vaak zeggen. Maar is dat wel zo? Wat zijn overuren (of plusuren) precies, en wat zijn hun broertjes, de minuren? En dan heb je ook nog de neefjes adv-uren. Een korte inleiding zodat we weten waarover we praten. Als je een arbeidsovereenkomst hebt voor bijvoorbeeld 20 uur per week, dan heb je elke maand recht op loon voor die 20 uur per week (20 x 13 / 3 = 86,67 uur per maand) en moet je daarvoor elke week 20 uur werken. Vanwege drukte, regen of ziekte van collega’s werk je doorgaans niet elke week 20 uur, maar soms 18 uur, en soms 25 uur. Plusuren zijn de uren die je, op verzoek van je werkgever, in een week méér werkt dan je volgens je contract zou moeten werken. Minuren zijn de uren die je in een week minder werkt dan je zou moeten. Arbeidsduurverkortingsdagen (adv-dagen) zijn een soort extra vakantiedagen die je vooral in de cateringsector tegenkomt. Nu veel bedrijven dichtgaan proberen veel werkgevers de uren die de werknemers nu niet werken, te laten compenseren met plusuren, vakantie-uren of adv-uren. Maar mag dat wel?

NOW

Het is belangrijk om te weten dat de overheid een maatregel heeft genomen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), waarbij werkgevers tot maximaal 90% van hun gehele loonsom over de maanden maart, april en mei door de overheid vergoed krijgen.

Plus- en minuren

Normaal gesproken kan je werkgever je vragen om opgebouwde plusuren op te nemen voor uren die je niet werkt. Plusuren en minuren kunnen met elkaar worden gecompenseerd. In de artikelen 2.12 en 3.14 van de cao is geregeld wat er met een plusuren-saldo en een minuren-saldo moet gebeuren. Plusuren kunnen in tijd-voor-tijd worden gecompenseerd, of tegen 100% uitbetaald. Als compensatie in tijd-voor-tijd niet kan, dan moeten ze binnen 6 maanden na elke periode van 12 maanden (of bij het einde van je contract) worden uitbetaald. Een minurensaldo dat na elke periode van 12 maanden bestaat, moet binnen 6 maanden daarna worden ingehaald. Daarna komen ze te vervallen. Als je minuren hebt aan het einde van je contract, dan mag je werkgever die verrekenen met je eindafrekening als het ontstaan van de minuren voor jouw rekening moet komen, bijvoorbeeld omdat je meer verlof hebt genoten dan waar je recht op had.

En nu met de coronacrisis?

De coronacrisis verandert de opbouw van minuren niet. Als die minuren echter ontstaan vanwege de coronacrisis, is dat een omstandigheid die niet voor rekening van de werknemer zou moeten komen. Zeker als je werkgever dicht is en gebruikmaakt van de NOW-regeling is het onredelijk dat je de minuren die hierdoor ontstaan later zou moeten inhalen. Als je werkgever open is, bijvoorbeeld als afhaalrestaurant, dan kan je werkgever je vragen om te komen werken. Op dat moment kunnen er minuren ontstaan als je zonder geldige reden niet komt werken, en het is niet onredelijk als je die minuren na de crisis wel inhaalt.

Als je werkgever gewoon open is en geen aanspraak maakt op de NOW-regeling, dan zou dat betekenen dat je werkgever minder dan 20% omzetverlies verwacht. Ook in dat geval gelden de gewone regels over plus- en minuren en bouw je dus minuren op die je later zou moeten inhalen.

Geen vast aantal uren

Let op: als je geen vast aantal uren had, of als je een contract voor 3 uur per week had, maar je hebt in de afgelopen 3 maanden veel uren gewerkt, dan kun je aan je werkgever vragen om je contract te wijzigen naar het gemiddeld aantal uur dat je in de voorbije 3 maanden hebt gewerkt. Je roept dan het rechtsvermoeden van arbeidsomvang in.

Mocht je contract voor bepaalde tijd tijdens of net na de coronacrisis aflopen, dan moet je er rekening mee houden dat je minuren verrekend kunnen worden, omdat er waarschijnlijk geen tijd is om je minuren in te lopen.

Je werkgever mag je wel vragen om in deze crisis vakantie-uren in te zetten, maar je bent niet verplicht om daaraan mee te werken. Hou er wel rekening mee dat je wettelijke vakantiedagen van 2019 op 1 juli 2020 komen te vervallen.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.