Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Wat het coronavirus voor jouw baan en inkomen betekent

06-05-2020

De sluiting van de horeca door het coronavirus heeft een enorme invloed op iedereen die erin werkt. Hieronder geven we drie situaties waarin de meesten zich zullen herkennen. 

1. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een vast contract hebt?

Laten we dat uitleggen aan de hand van Maria. Zij is zelfstandig werkend kok bij een restaurant en heeft een vast contract voor gemiddeld 38 uur per week. Sinds de Coronacrisis werkt Maria veel minder uren.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
In tijden van de Corona crisis kan Maria haar werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Haar werkgever krijgt een compensatie van de loonkosten voor maximaal 90%. Maria’s werkgever is verplicht haar loon voor 100% door te betalen.

Plus- en minuren
Maria bouwt minuren op omdat zij de komende tijd niet werkt maar wel krijgt uitbetaald. Normaal gesproken zou zij deze minuren moeten inhalen op een later moment of worden ze verrekend met eventuele plusuren. Zie ook art. 2.12 van de cao horeca. Nu Maria’s werkgever in het kader van de NOW een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt, vinden wij het niet terecht als zij deze minuren later ‘gratis’ weer zou moeten inhalen of reeds gewerkte extra uren hiervoor zou moeten inleveren.  De buitengewone omstandigheden waar de NOW op ziet, zijn in onze ogen geen omstandigheden die voor rekening van de werknemer behoren te komen. De opgebouwde plusuren van voor de crisis blijven staan.

Als Maria haar contract eindigt en zij nog minuren heeft staan die door de Corona crisis zijn ontstaan, dan zullen die minuren niet verrekend mogen worden met de eindafrekening. De oorzaak voor het niet kunnen werken ligt immers niet in de risico-sfeer van de werknemer. Maria wilde wel werken maar kon er niets aan doen dat het bedrijf gesloten was.

Tip: houd je eigen urenadministratie goed bij. Gebruik het FNV Horeca urenregistratieboekje.


Vakantiedagen
Maria’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Zij is niet verplicht om dit te doen. Maria moet zelf de beslissing nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen. Maria bouwt van 1 januari t/m 31 december 25 vakantiedagen op, waarvan 20 wettelijke dagen en 5 bovenwettelijke dagen. Heeft Maria echter nog een tegoed uit 2019 over en bedraagt dit tegoed op 1 januari 2020 meer dan de bovenwettelijke 5 dagen, dan mag de werkgever deze meerdere uren als vakantie aanwijzen. Stel dat Maria nog 7 vakantiedagen heeft staan, dan mag de werkgever daarvan dus 2 dagen als vakantie aanwijzen.

Andere werkzaamheden
Als Maria haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan Maria’s werkgever de crisis gebruiken om bijvoorbeeld het restaurant te schilderen, de keuken een extra grote schoonmaakbeurt te geven of die zelfs te verbouwen. Hij kan Maria vragen mee te helpen en Maria kan hier in principe geen nee op zeggen. Tenzij zij bijvoorbeeld allergisch is voor verf of vanwege medische beperkingen geen fysiek zwaar werk mag doen.

Maria’s werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Meer weten over jouw rechten en plichten tijdens de NOW 1.0 of NOW 2.0?

2. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een nul-urencontract hebt?

Monique is medewerker bediening en heeft een nul-urencontract. Ze werkt sinds 6 maanden bij een lunchroom en werkte de laatste 3 maanden gemiddeld 12 uur per week.

Niet zomaar ontslag
Monique kan niet zomaar ontslagen worden. Het dienstverband eindigt niet door haar niet meer op te roepen. Hiervoor gelden de normale ontslagregels.

Rechtsvermoeden
In een arbeidsovereenkomst kan voor de eerste zes maanden een uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht zijn opgenomen.  Dit betekent dat je geen recht hebt op loon als je niet werkt. In de horeca cao staat dat de uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht ook na deze periode van 6 maanden van kracht blijft als je invalkracht nuluren bent (zie art. 1.9a en art. 4.18 van de cao horeca).

Monique heeft echter in de eerste 6 maanden van haar contract gedurende 3 maanden regelmatig en volgens een vast patroon gewerkt. Zij kan haar werkgever vragen om haar contract aan te passen naar het gemiddelde aantal uren dat zij in de afgelopen 3 maanden heeft gewerkt. Monique doet dan een beroep op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. De werkgever van Monique kan het rechtsvermoeden wel weerleggen door bijv. aan te tonen dat zij extra gewerkt heeft vanwege de afwezigheid van een zieke collega. Slaagt een beroep op het rechtsvermoeden dan zal Monique’s werkgever haar in dit geval voor 12 uur per week moeten betalen. Zij moet dan wel beschikbaar zijn om de uren ook daadwerkelijk te maken.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
In tijden van de Corona crisis kan Monique’s werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Als de aanvraag toegewezen wordt, krijgt haar werkgever compensatie van de loonkosten voor maximaal 90%. Zolang Monique echter invalkracht nuluren blijft, is er geen verplichting om haar loon door te betalen. Krijgt Monique een contract voor 12 uur per week omdat een beroep op het rechtsvermoeden slaagt, dan moet haar werkgever haar ook voor 12 uur per week 100% uitbetalen.

Meer weten over jouw rechten en plichten tijdens de NOW?

3. Wat betekent de coronacrisis voor je als je een contract hebt voor bepaalde tijd?

Angela is barista in een koffiezaak en heeft een jaarcontract voor gemiddeld 24 uur per week. Haar contract loopt af op 1 juni 2020. Sinds de Coronacrisis werkt Angela veel minder uren.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
In tijden van de Corona crisis kan Angela haar werkgever een aanvraag indienen bij het UWV voor een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten. Haar werkgever krijgt een compensatie van de loonkosten voor maximaal 90%. Angela’s werkgever is verplicht haar loon voor 100% door te betalen.

Plus- en minuren
Angela bouwt minuren op omdat zij de komende tijd niet werkt maar wel krijgt uitbetaald. Normaal gesproken zou zij deze minuren moeten inhalen op een later moment of worden ze verrekend met eventuele plusuren. Zie ook art. 2.12 van de cao horeca. Nu Angela’s werkgever in het kader van de NOW een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt, vinden wij het niet terecht als zij deze minuren later ‘gratis’ weer zou moeten inhalen of reeds gewerkte extra uren hiervoor zou moeten inleveren.  De buitengewone omstandigheden waar de NOW op ziet, zijn in onze ogen geen omstandigheden die voor rekening van de werknemer behoren te komen. De opgebouwde plusuren van voor de crisis blijven staan.

Als Angela haar contract eindigt en zij nog minuren heeft staan die door de Corona crisis zijn ontstaan, dan zullen die minuren niet verrekend mogen worden met de eindafrekening. De oorzaak voor het niet kunnen werken ligt immers niet in de risico-sfeer van de werknemer. Angela wilde wel werken maar kon er niets aan doen dat het bedrijf gesloten was.

Tip: houd je eigen urenadministratie goed bij. Gebruik het FNV Horeca urenregistratieboekje.

 

Vakantiedagen
Angela’s werkgever kan haar ook vragen vakantiedagen op te nemen. Zij is niet verplicht om dit te doen. Angela moet zelf de beslissing nemen in hoeverre zij samen met haar werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen. Omdat Angela een jaarcontract heeft dat op 31 mei 2020 afloopt en zij parttime werkt bouwt ze minder vakantiedagen op dan een fulltimer. Over de periode 1 juni 2019 t/m 31 december 2019 heeft zij 56 wettelijke vakantieuren opgebouwd en 14 bovenwettelijke uren. Heeft Angela op 1 januari 2020 meer vakantieuren staan dan de 14 bovenwettelijke vakantieuren die zij tot dan toe heeft opgebouwd, dan mag de werkgever deze meerdere uren als vakantie aanwijzen. Stel dat Angela dus nog 20 uur heeft staan, dan mag de werkgever daarvan 6 uur als vakantie aanwijzen.

Andere werkzaamheden
Als Angela haar gewone werkzaamheden niet kan doen, kan Angela’s werkgever de crisis gebruiken om bijvoorbeeld de koffiezaak een schilderbeurt of een extra grote schoonmaakbeurt te geven, of die zelfs te verbouwen. Hij kan Angela vragen mee te helpen en zij kan hier in principe geen nee op zeggen. Tenzij ze bijvoorbeeld allergisch is voor verf of vanwege medische beperkingen geen fysiek zwaar werk mag doen.

Angela’s werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij haar van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet haar werkgever haar voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Meer weten over jouw rechten en plichten tijdens de NOW?

4. Wat betekent de coronacrisis voor je als je zzp’er bent?

Brian heeft lange tijd in loondienst in de horeca gewerkt, maar is sinds een paar jaar zzp’er. Zijn agenda zag er goed gevuld uit, maar is plotseling helemaal leeg door de coronacrisis.

Vangnet voor zzp’ers in financiële nood
Het kabinet heeft besloten om een tijdelijke, versoepelde regeling in te stellen om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Dit betekent dat Brian voor in ieder geval de periode tot 1 oktober a.s., via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning kan krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen van Brian aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een vermogenstoets. Wel telt het inkomen van Brians partner mee. Als het gezamenlijke inkomen boven het sociaal minimum (zie https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum voor het bedrag) uitkomt, kan Brian geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in levensonderhoud. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Hiervoor is er geen sprake van een inkomenstoets van de partner van Brian.

Dit zijn natuurlijk maar enkele voorbeelden en geschreven op basis van de informatie die we nu hebben. De uitwerking van de regelgeving is nu bezig en kan dus nog gaan wijzigen. Houd ook de website van de Rijksoverheid in de gaten voor het laatste nieuws.

Heb je vragen over jouw situatie, neem dan contact met ons op. FNV Horeca is er voor jou, ook in deze onzekere tijden.

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.