FNV wil strengere aanpak seksuele intimidatie

22-02-2018

Bijna de helft van de werknemers heeft te maken gehad met een vorm van seksuele intimidatie. Meestal gaat het om seksueel getinte grapjes, maar ook ernstigere vormen van intimidatie komen voor. Dat blijkt uit representatief onderzoek door onderzoeksbureau Totta Research in opdracht van FNV naar seksuele intimidatie op de werkvloer.

Ernstige zaken

Minder dan de helft van de slachtoffers doet melding van de intimidatie. Ook zijn werknemers niet altijd op de hoogte van het beleid van de werkgever omtrent intimidatie op de werkvloer. FNV vicevoorzitter Kitty Jong: ‘De resultaten van ons onderzoek laten zien dat een strengere aanpak noodzakelijk is. Veel werknemers, vooral vrouwen, krijgen te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer. Daar zitten ook zeer ernstige zaken tussen, echt onacceptabel.’ 

Gevolgen seksuele intimidatie

De meest voorkomende vorm van seksuele intimidatie op het werk is seksueel getinte grapjes: de helft heeft dit meegemaakt tijdens het werk (49%). Op de tweede plaats en derde plaats staan seksistische opmerkingen (38%) en seksueel getinte opmerkingen over het lichaam of uiterlijk (18%). 12% is ongewenst aangeraakt. Verkrachting of aanranding komt het minst vaak voor (2% in totaal). Voor een derde van alle slachtoffers had de intimidatie gevolgen, zoals bijvoorbeeld psychische klachten en vermindering van de kwaliteit van het werk. De meerderheid van hen vermijdt bepaalde situaties. 

Vaak verandert er niets

Meer dan de helft (54%) van de slachtoffers heeft geen melding gedaan van de intimidatie. De voornaamste reden om dit niet te doen is om de relatie met collega’s niet te verslechteren. Op de tweede plaats staat dat men vreesde toch niet serieus genomen te worden. Bijna de helft van degenen die er melding van hebben gemaakt, voelt zich hierna beter behandeld door de werkgever (47%). Dit betekent dat er voor de overige 53% niets is veranderd, of dat de zaak is verslechterd. Dit is in strijd met wat er zou moeten gebeuren wanneer een werknemer melding maakt van intimidatie. 

Slechts eenvijfde leidinggevenden grijpt in

In het onderzoek is gevraagd of men bekend is met het beleid van de werkgever omtrent seksuele intimidatie. 20% weet niet wat het beleid van de werkgever is op het gebied van seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon is met 43% het meest bekend, gevolgd door gedragsregels van de werkgever (30%) en een klachtenregeling (27%). Slechts 21% geeft aan dat leidinggevenden ingrijpen bij seksuele intimidatie. 16% geeft aan dat er voorlichting is gegeven. Aangezien al deze onderwerpen onderdeel zijn van de Inspectiemodule ISZW schieten bedrijven hierin duidelijk tekort. 

Zelfregulering werkt niet

Kitty Jong: ‘Werkgevers moeten nu zelf beleid ontwikkelen en de Inspectie SZW controleert daarop. Het blijkt dat werknemers daar heel vaak niet van op de hoogte zijn en dat staat een effectieve aanpak in de weg. Zelfregulering werkt dus niet en werknemers zijn daar het slachtoffer van. Werkgevers moeten nu echt aan de bak om beleid te ontwikkelen en de Inspectie SZW moet hier beter op gaan handhaven. Time’s up!’ 

ILO-verdrag Geweld en intimidatie op het werk

De ILO werkt momenteel aan een verdrag om geweld en intimidatie op de werkvloer aan te pakken. De bond voert samen met ITUC campagne voor een ILO verdrag over geweld tegen vrouwen en mannen op de werkvloer overal ter wereld.

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond 22 februari over seksuele intimidatie op de werkvloer.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.