Tropische hitte en werken: gaat dat samen?

25-06-2024

Poeh, wat een weertje! We mogen niet klagen, maar als je de hele dag moet werken is het minder leuk. Werken in de zon of extreme hitte kunnen risico’s opleveren voor je gezondheid. Wat is hierover in de cao en wet geregeld?

Uiteraard is het niet leuk om in extreme warmte te werken, maar dit is niet direct gevaarlijk. Je kunt daarom ook niet zomaar werk weigeren. In de cao is niks vastgelegd over het werken met warm weer. In de wet staat dat je je werk mag onderbreken als de hitte ernstig en een onmiddellijk gevaar is voor je veiligheid en gezondheid. In de wet staat niet precies vastgelegd wat er bedoeld wordt met gevaarlijke hitte. Niet alleen warmte, maar ook de luchtvochtigheid en werkkleding kunnen zorgen gevaarlijke situaties.

Welke maatregelen kan je nemen?

Zowel jij als je werkgever moeten maatregelen nemen zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Treft je werkgever geen maatregelen en dreigt er direct gevaar voor je veiligheid en gezondheid, dan mag je je werk stilleggen. Als het werken bij een extreme temperatuur niet voorkomen kan worden, dan kan de werkgever…


Werkgevers mogen kledingvoorschriften hanteren zolang deze voorschriften redelijk zijn. Een regeling omtrent kledingvoorschriften wordt opgesteld tussen de werkgever en medewerker. In de wet is hierover niks geregeld.

Hulp nodig

Doet je werkgever onvoldoende om het werk in de hitte veilig en draaglijk te houden (zie hieronder ook tips)? Dan kan je de hulp inschakelen van de Nederlandse Arbeidsinspectie of de arbodienst.

Tips

Tijdelijke maatregelen

  • Werk niet te lang achter elkaar.
  • Pauzeer in koele ruimtes.
  • Zorg voor extra ventilatie.
  • Drink voldoende water of sportdrank.
  • Schakel warmteproducerende apparaten uit waar dat kan.
  • Draag aangepaste kleding.

 

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.