Je bent hier: Blog

Welkom op het FNV Horeca Blog

Alle onderwerpen die *nu* in het nieuws zijn worden hier uitgebreid besproken - dus doe mee en lever je commentaar!

Ziekte en vakantiedagen. Hoe zit het ook alweer?

Di 29 Sep 2015

Vóór 1 januari 2012 bouwde je bij ziekte alleen vakantiedagen op tijdens de laatste zes maanden van de ziekteperiode. Was je langdurig ziek en werd je ontslagen? Dan kreeg je alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van je ziekte. Niet helemaal eerlijk natuurlijk! Dit was, volgens oordeel van Het Europees Hof van Justitie, dan ook in strijd met de Europese ‘Arbeidstijdenrichtlijn’.

Geef een reactie Lees meer »

FNV Horeca als platform

Di 11 Aug 2015

Vorige week stond er op Nu.nl een bericht dat er  in Nederland een tekort aan koks is. Met name in de Randstad zou dit probleem zich voordoen.

Dit is echter niet het eerste bericht hierover. In mei van dit jaar werd er ook al over een tekort aan goed gekwalificeerd horecapersoneel in Zeeland bericht. En een maand geleden sprak ik een ondernemer op Texel die wist te vertellen dat Texelse ondernemers ook niet of nauwelijks aan opgeleid personeel kunnen komen. Ongetwijfeld ervaren ondernemers in andere delen van het land dezelfde problemen.

Geef een reactie Lees meer »

Veranderingen in het zorgverlof

Vr 07 Aug 2015

Met de invoering van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden per 1 juli 2015 wil de overheid het makkelijker maken om werk en zorg te combineren.

Vrienden of familie van mensen die zorg nodig hebben, bieden in eerste instantie zelf die zorg. De nieuwe, verruimde regels voor kort- en langdurend zorgverlof moeten dat beter mogelijk maken.

Geef een reactie Lees meer »

Overname en een nieuw contract

Ma 13 Jul 2015

Het komt nogal eens voor dat werknemers bij een overname een nieuw contract aangeboden krijgen waar andere arbeidsvoorwaarden in zijn opgenomen. Ons advies is om voorzichtig te zijn met het tekenen van een nieuw contract. De hoofdregel bij een overname is namelijk dat werknemers worden overgenomen met behoud van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Als er andere arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in het nieuwe contract is het verstandig om contact op te nemen met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum.

Geef een reactie Lees meer »

Derde tijdelijke contract niet omgezet in een vast contract?

Ma 08 Jun 2015

Werknemers treden vaak in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een contract voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Als een tijdelijk contract afloopt heeft de werkgever de keuze om het contract niet te verlengen. Dit is alleen anders wanneer je recht hebt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

1 Reactie Lees meer »