Je bent hier: Blog

Welkom op het FNV Horeca Blog

Alle onderwerpen die *nu* in het nieuws zijn worden hier uitgebreid besproken - dus doe mee en lever je commentaar!

Veranderingen in het zorgverlof

Vr 07 Aug 2015

Met de invoering van de Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden per 1 juli 2015 wil de overheid het makkelijker maken om werk en zorg te combineren.

Vrienden of familie van mensen die zorg nodig hebben, bieden in eerste instantie zelf die zorg. De nieuwe, verruimde regels voor kort- en langdurend zorgverlof moeten dat beter mogelijk maken.

Geef een reactie Lees meer »

Overname en een nieuw contract

Ma 13 Jul 2015

Het komt nogal eens voor dat werknemers bij een overname een nieuw contract aangeboden krijgen waar andere arbeidsvoorwaarden in zijn opgenomen. Ons advies is om voorzichtig te zijn met het tekenen van een nieuw contract. De hoofdregel bij een overname is namelijk dat werknemers worden overgenomen met behoud van de bestaande arbeidsvoorwaarden. Als er andere arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in het nieuwe contract is het verstandig om contact op te nemen met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum.

Geef een reactie Lees meer »

Derde tijdelijke contract niet omgezet in een vast contract?

Ma 08 Jun 2015

Werknemers treden vaak in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een contract voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Als een tijdelijk contract afloopt heeft de werkgever de keuze om het contract niet te verlengen. Dit is alleen anders wanneer je recht hebt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

1 Reactie Lees meer »

Vaststellingsovereenkomst? Zet nooit direct je handtekening.

Di 19 Mei 2015

Het komt vaak voor dat werkgevers een vaststellingsovereenkomst aanbieden aan een werknemer om het dienstverband te beëindigen. Dit heet ook wel een beëindigingovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden. Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin jij en jouw werkgever in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen en onder welke voorwaarden. Beiden moeten akkoord willen gaan. Je bent dus niet verplicht dit voorstel te ondertekenen. Gelukkig maar, want het tekenen van een vaststellingsovereenkomst is niet zonder risico’s. Het is daarom van groot belang om altijd eerst juridisch advies in te winnen voor je akkoord gaat met een vaststellingovereenkomst.

Geef een reactie Lees meer »

Verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Do 30 Apr 2015

Als werknemer heb je recht op een wettelijk aantal vakantiedagen. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Vakantiedagen mogen ook in uren worden opgenomen. Het salaris wordt tijdens jouw vakantie doorbetaald.

Geef een reactie Lees meer »