Je contract of arbeidsovereenkomst krijg je voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Dit bepaal jij samen met je werkgever in onderling overleg.

Bepaalde tijd

Je kunt met je werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen. De periode die jullie bepalen, mag iedere willekeurige lengte hebben. In de arbeidsovereenkomst moet wel een begin- en einddatum staan. Het dienstverband eindigt vervolgens automatisch op het moment dat de afgesproken periode om is. Je hoeft deze dus niet op te zeggen.

Per 1 januari 2015 is je werkgever verplicht je minimaal een maand voordat je tijdelijke contract eindigt, schriftelijk op de hoogte te stellen of je contract wordt verlengd of niet.  En zo ja, onder welke voorwaarden. Dit wordt de aanzegplicht genoemd. De aanzegplicht geldt voor contracten die zijn aangegaan voor een periode van zes maanden of langer. Indien de werkgever die verplichting niet of niet tijdig is nagekomen, dan is hij aan de medewerker een vergoeding verschuldigd. Bestaande uit het loon naar rato van het aantal dagen dat te laat is aangezegd maar met een maximum van één bruto maandsalaris. 

Wanneer een vast contract?

Je hebt recht op een vast contract als  je een vierde contract aangeboden krijgt of langer dan 3 jaar in dienst bent bij jouw werkgever. Zit er meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke contracten? Dan begint het tellen van de contracten opnieuw. Let op: er zijn uitzonderingen mogelijk op bovenstaande ketenregeling:


Controleer je arbeidsovereenkomst

Waar moet je op letten als je een nieuwe arbeidsovereenkomst tekent? Het moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn. Je tekent er één voor jezelf en één voor de werkgever. Je krijgt uiteraard zelf een exemplaar mee. Het is dan zowel voor jou als je nieuwe werkgever duidelijk welke afspraken er zijn gemaakt. Wil je weten wat er minimaal in jouw arbeidsovereenkomst moet zijn geregeld? Luister dan naar onze podcasts!

Tip: Krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden? Laat deze dan altijd door FNV Horeca nakijken. Als je een contract eenmaal getekend hebt kun je hier namelijk niet zo makkelijk meer op terugkomen.


Categorieën werknemers

De cao horeca kent verschillende categorieën werknemers.

  1. Invalkracht nuluren
  2. Seizoenskracht
  3. Seizoenskracht klimaat en natuur
  4. Vakkracht / niet-vakkracht

In jouw arbeidsovereenkomst staat beschreven onder welke categorie jij valt. Een combinatie kan ook! Let goed op welke afspraken je hierover maakt, niet alle onderdelen in de cao zijn namelijk op alle categorieën werknemers van toepassing.

Uitzendkrachten

Meestal word je als uitzendkracht ingezet voor werkzaamheden die van tijdelijke aard zijn. Je wordt betaald volgens de uitzend cao.

Zelfstandige zonder personeel (zzp’er)

Als zzp’er verricht je werkzaamheden die voorheen in dienstbetrekking werden gedaan. Je bent zelfstandig in die zin dat er geen arbeidsovereenkomst aanwezig is. Op de website van ZZP Hospitality vind je meer informatie.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.