Voortgang onderhandelingen cao horeca

12-01-2022

FNV Horeca en CNV Vakmensen hebben in aanloop naar de onderhandelingen voor een nieuwe cao de huidige horeca-cao – die tot eind 2021 liep - formeel opgezegd. Wij zijn, ondanks de coronacrisis, van mening dat het van cruciaal belang is om het vizier op de toekomst te richten. Hier horen aanpassingen aan de huidige cao bij. Op 10 november jl. hebben wij een eerst verkennend gesprek gehad met werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). In december zijn de onderhandelingen gestart en afgelopen maandag 10 januari jl. heeft de derde onderhandelingsronde plaatsgevonden. Over veel punten lijkt overeenstemming binnen bereik, echter op het punt lonen liggen we nog ver uit elkaar.

1. Loon

Het loonvoorstel van KHN richt zich niet op medewerkers die boven het huidige eindloon verdienen. Vakbonden willen een loonsverhoging voor iedereen, ook voor werknemers met een loon boven het eindloon van de cao. Dit zijn de medewerkers die de afgelopen tijd de kastanjes uit het vuur hebben gehaald en de sector door de crisis heen trekken.
Het loongebouw is nu opgebouwd met een begin- en eindloon. Vakbonden willen jaarlijkse periodieken toevoegen, zodat medewerkers bij voldoende functioneren automatisch beloond worden voor ervaring en opleiding. Daarnaast blijft de wens voor zowel vakbonden als KHN een verbeterd loongebouw. Voor KHN is dat te veel en te veel tegelijk. Voor vakbonden blijft een loonsverhoging voor iedereen belangrijk. Daarover zal verder moeten worden gesproken.

2. Balans werk en privé

De jaarurennorm van 1.976 uren bij voltijd kan wat strakker worden ingeregeld. Het moet gaan om de uren in een kalender- of vakantiejaar of een vaste 12 maanden die de werkgever voor zijn hele onderneming hanteert en in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen (niet meer elke 12 maanden). De niet gewerkte en wel uitbetaalde minuren aan het einde van de referteperiode vervallen dan zonder inlopen, tenzij het niet werken de werknemer is aan te rekenen. Plusuren worden dan afgerekend eerst binnen 3 maanden als tijd voor tijd en als dat in 3 maanden niet lukt worden die plusuren uitbetaald. Vakbonden willen daarbij meer zeggenschap voor de medewerker over rustdagen en het rooster. Op dit moment ligt het voorstel om het rooster 3 weken van tevoren bekend te maken. Dit alles moet KHN eerst wegen in een totaalpakket.

3. Ontwikkeling

Vakbonden en KHN zien het nut van een individuele leerrekening om individuele medewerkers aan te sporen aan hun ontwikkeling te blijven werken. Hierbij heeft iedere medewerker een eigen spaarpot waarin je zelf kan sparen om je op eigen initiatief verder te ontwikkelen. Vakbonden en KHN willen dat in het komende jaar uitwerken en per 1-1-2023 invoeren. KHN heeft er nog geen mandaat voor, dus ook dat zal KHN eerst moet wegen in een totaalpakket. Functiegerelateerde trainingen en opleidingen zoals BHV, HACCP etc. blijven voor rekening van de werkgever. Dat is ook wettelijk zo geregeld.

De toekomst van de sector staat centraal

FNV Horeca wil een cao akkoord bereiken dat recht doet aan de horecamedewerkers. Ondanks de huidige onzekere en moeilijke periode is het belangrijk om te blijven kijken naar de toekomst en de sector aantrekkelijk te maken en houden voor (toekomstige) werknemers. Goede, gezonde en hedendaagse arbeidsvoorwaarden zullen bijdragen aan een verbetering van het imago van de sector.

Hoe verder?

Dinsdag 25 januari staat een volgende onderhandelingsronde op de agenda. We verwachten jullie kort na 25 januari a.s. te kunnen informeren over de voortgang van het onderhandelingsproces.

Namens het FNV Horeca-onderhandelingsteam,

Edwin, Johan en Alexander

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.