Nieuwe pensioenregelingen

28-10-2021

Er komt een nieuwe pensioenregeling in Nederland. Daar zijn 3 redenen voor. Ten eerste worden we steeds ouder. Dit betekent dat er langer pensioen uitgekeerd moet worden. Ten tweede verandert de arbeidsmarkt. We wisselen vaker van baan. Ten derde is het moeilijk om bij langdurige lage rente (zoals nu het geval) de beloofde pensioenen waar te maken of zelfs mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. De pensioenen dreigen zo onbetaalbaar te worden.

De nieuwe regelingen gaan uit van het geld (premie) dat je samen met je werkgever opzij zet. Deze premie wordt belegd. De nieuwe pensioenregeling gaat uit van het geld (premie) dat je samen met je werkgever inlegt. Er worden afspraken gemaakt over hoogte van de premie maar niet over de hoogte van de Pensioenaanspraak of uitkering. De ingelegde premie wordt belegd, net als nu. En als je met pensioen gaat krijg je de waarde van jouw stukje uit de pot maandelijks uitbetaald. Die waarde kan hoger, gelijk of lager uitvallen dan de huidige regeling afhankelijk van het beleggingsresultaat.

In je huidige pensioenregeling legt iedereen die in de horeca en catering  werkt geld in een gemeenschappelijke pensioenspaarpot. Uit deze pot wordt tot aan je overlijden jouw pensioen betaald. De huidige pensioenregeling gaat uit van een pensioenaanspraak of pensioenuitkering. Dit is het geldbedrag wat je maandelijks krijgt aan pensioen als je met pensioen gegaan bent.

Er zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het pensioen. In de huidige regeling moet er voldoende geld in kas zijn, om de afgesproken pensioenen waar te kunnen maken. Als de rente laag is (zoals nu het geval is), is het moeilijker om de pensioenen waar te kunnen maken of te laten stijgen als de prijzen van producten stijgen. In de nieuwe regeling is het pensioen directer afhankelijk van de beleggingsresultaten. De verwachting is dat dit vooriedereen een beter pensioen oplevert. Dit is een verwachting, dit is niet zeker. Het is wel zo dat de pensioenen meer mee gaan bewegen met de beleggingsresultaten. Je pensioen stijgt eerder als het goed gaat, maar daalt ook eerder als het slechter gaat.

Met de nieuwe pensioenregeling heb je dus meer inzicht in de premie die voor jou wordt belegd en hoeveel rendement er gemaakt wordt. Je weet hoeveel geld er in jouw pensioenpot zit en hoeveel pensioen je daaruit iedere maand kunt verwachten.

Twee hoofdtypen nieuwe pensioenregelingen:

Het NPC is een meer gemeenschappelijke regeling, de WVP+ een meer individuele regeling met meer keuzemogelijkheden die je zelf kan maken als deelnemer. Beide zijn premieregelingen, de premie is voor iedereen gelijk. Er zijn nieuwe namen gecommuniceerd voor de 2 typen premieregelingen. Het NCP/ Nieuwe Pensioen Contract wordt Solidaire Premieregeling en WVP+/(Wet) Verbeterde Premieregeling plus wordt Flexibele Premieregeling. De keuze tussen de regelingen zijn nog niet gemaakt, wij gaan verder spreken met de sociale partners en informeren dan de leden over welke kan het op moet gaan.

Werk je in de horeca of catering?

In de afgelopen maanden heeft FNV Horeca en FNV Catering met de andere bonden en werkgevers in de horeca en catering zich georiënteerd op de mogelijkheden van het nieuwe pensioenstelsel. Wij hebben de ambitie om per 1 januari 2023 de nieuwe regeling te laten ingaan, maar er moet nog veel gebeuren. Voordat we besluiten nemen zullen wij onze leden meenemen in het proces en hen raadplegen. Wij laten ons leiden door de uitkomsten van het deelnemersonderzoek dat in 2019 is uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat werknemers in de horeca en catering graag een zo zeker mogelijk pensioen willen via een collectieve regeling met zo min mogelijk risico. Onze actieve leden in de cao commissies horeca en catering zijn en worden uitvoerig betrokken bij het hele denkproces.

Werk je in de recreatie?

Voor de werknemers in de recreatie geldt hetzelfde principe als hierboven beschreven, maar hier is het overleg met sociale partners nog in een beginstadium. De gesprekken zijn nog maar net opgestart, de cao commissie FNV Recreatie wordt daar binnenkort over geïnformeerd.
 

Meedenken?

Wil jij meedenken en meepraten over dit proces? Stuur dan een mail naar Dick Koerselman, voorzitter FNV Horecabond.

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.