Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Cao horeca algemeen verbindend verklaard

19-05-2020

Vrijdag 15 mei is de cao horeca algemeen verbindend verklaard.

De cao is nu van toepassing op vrijwel alle werkgevers die een onderneming exploiteren, waarin uitsluitend of in hoofdzaak activiteiten worden verricht die tot het horecabedrijf behoren en die daarvoor een of meer werknemers in dienst heeft. En uiteraard op de werknemers werkzaam bij deze werkgever.

Ook als de onderneming het horecabedrijf en nevenactiviteiten voert (maar geen contractcatering volgens die cao) binnen het gebied van exploitatie van zorg, sport, onderwijs, recreatie, beurscomplex, station of luchthavenbedrijf. In die gevallen zijn die activiteiten met horeca verwant en horen bij het horecabedrijf.

De cao horeca is een minimum cao, dat betekent dat jouw werkgever, maar ook jij als werknemer, minimaal moet voldoen aan de afspraken in deze cao. Zo mag jouw loon bijvoorbeeld niet lager zijn dan de bedragen die in deze cao staan gepubliceerd. Jouw werkgever mag hier wel positief van afwijken.

Wil jij weten wat jouw rechten & plichten zijn? Download dan via deze link de cao.

LET OP: De cao wordt niet toegepast voor de onderneming of het deel van de onderneming waarvoor een andere rechtsgeldige cao geldt. Dat is het geval als voor die cao een kennisgeving van ontvangst is afgegeven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw werkgever is aangesloten bij het Nationale Horeca Gilde, dan word de cao Nationale Horeca Gilde (NHG cao) toegepast.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.