Werk jij als BBL-leerling? Dan is dit heel belangrijke informatie voor je!

05-11-2020

Wat betekenen de maatregelen voor jou?

We krijgen veel vragen van leerlingen over de maatregelen rondom het Coronavirus en snappen dat jij je ook zorgen maakt. In veel gevallen zijn je rechten en plichten als BBL-leerling gelijk aan die van de andere werknemers met een contract met vaste uren. Overleg dan ook met je werkgever over een oplossing. De huidige situatie is zo uitzonderlijk, dat het goed is er samen uit te komen.

Plus- en minuren

Door de Coronacrisis is er minder werk en werk jij waarschijnlijk minder uren dan normaal. Hierdoor ontstaan minuren. Deze minuren haal je normaal gesproken in op een ander moment, omdat je werkgever jou wel betaalt voor uren dat je niet werkt óf ze worden weggestreept tegenover evt. plusuren. Zie verder artikel 2.12 van de cao horeca.

Wanneer je werkgever in het kader van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) een tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt, dan vinden wij het niet terecht als jij deze minuren later ‘gratis’ weer zou moeten inhalen of reeds gewerkte extra uren hiervoor zou moeten inleveren.  De buitengewone omstandigheden waar de NOW op ziet, zijn in onze ogen geen omstandigheden die voor rekening van de werknemer behoren te komen. De opgebouwde plusuren van voor de crisis blijven staan.

TIP: Met het urenboekje van FNV Horeca kun je jouw gewerkte uren op een goede en overzichtelijke manier bijhouden en controleren. Ook biedt het boekje je de mogelijkheid om je pauzes, verlofuren, ziektedagen en eventuele minuren bij te houden. Download het urenregistratieboekje.


Vakantiedagen

Je werkgever kan je ook vragen vakantiedagen op te nemen. Je bent niet verplicht om dat te doen. Je moet zelf de beslissing nemen in hoeverre je samen met je werkgever de ‘pijn’ van deze crisis wil dragen door vakantiedagen op te nemen.

Let op: In art. 3:20 lid 2 van de cao horeca is bepaald dat als jij nog een tegoed over het vakantiejaar van meer dan de bovenwettelijke vakantieuren hebt staan, de werkgever de tijdstippen voor het opnemen van die uren zelf mag aanwijzen.

Andere werkzaamheden

Je werkgever kan de crisis gebruiken om bijvoorbeeld het restaurant te schilderen, de keuken een extra grote schoonmaakbeurt te geven of die zelfs te verbouwen. Hij kan je vragen mee te helpen en je kan hier in principe geen nee op zeggen. Tenzij je bijvoorbeeld allergisch bent voor verf of vanwege medische beperkingen geen fysiek zwaar werk mag doen.

Mag je werkgever je ontslaan? Nee niet zomaar!

We horen helaas van veel BBL-leerlingen dat hun werkgever ze vraagt om mee te werken aan een beëindiging van het contract en ze zo te ontslaan vanwege de coronacrisis. Heeft jouw werkgever je dat ook gevraagd? Ga hier dan niet zomaar mee akkoord! De meeste BBL-leerlingen werken op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze eindigt van rechtswege op de laatste dag van het contract. Of het contract tussentijds beëindigd kan worden hangt af van de afspraken die je hierover hebt gemaakt in jouw contract. Als er in je contract een tussentijds opzegbeding staat dan mag jouw werkgever het dienstverband tussentijds beëindigen, alleen kan dat niet zomaar. Hij heeft hier nog altijd toestemming voor nodig van het UWV of je moet zelf mee willen werken aan een beëindiging. Je gaat dan met wederzijds goedvinden uit elkaar en komt een vaststellingsovereenkomst met jouw werkgever overeen. Bekijk hier meer informatie over de vaststellingsovereenkomst.

Staat er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in jouw contract, dan mag jouw werkgever het contract niet tussentijds opzeggen. Doet hij dit toch, neem dan direct contact met ons op. Jouw werkgever mag je altijd een vaststellingsovereenkomst aanbieden, ook al is er geen tussentijdse opzegmogelijkheid. Het is alleen niet verstandig om hieraan mee te werken. Dit kan namelijk tot gevolg hebben dat je geen recht hebt op een WW-uitkering. Krijg je toch een vaststellingsovereenkomst aangeboden, laat je dan altijd adviseren door een jurist.

Dreigt jouw werkgever je te ontslaan? Probeer dan eerst in gesprek te gaan en op zoek te gaan naar een andere oplossing. Heeft jouw werkgever bijvoorbeeld al NOW (overheidssteun) aangevraagd, of kan je misschien tijdelijk andere werkzaamheden doen? Lukt dat niet, vraag jouw school dan of zij kunnen bemiddelen en je misschien kunnen helpen bij het vinden van een ander leerbedrijf.

Mijn werkgever ontvangt NOW. Heeft het gevolgen voor de hoogte van de subsidie als hij mij ontslaat?

Je werkgever kan voor jou als BBL-leerling met een arbeidsovereenkomst NOW aanvragen.  Als je werkgever jouw contract (tussentijds) beëindigt of niet verlengt zal de loonsom dalen en kan dit consequenties hebben voor de te ontvangen subsidie. Om in aanmerking te komen voor NOW moet jouw werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben en mag hij maximaal 15% van de loonsom laten dalen zonder dat dat consequenties heeft voor de hoogte van de subsidie. Jouw werkgever kan maximaal 85% van de loonsom vergoed krijgen van de overheid.

Lees hier meer informatie over NOW 5.

 

 

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.