Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Ledencongres gaat helaas niet door

13-03-2020

Zoals jullie in het nieuws hebben vernomen zijn de omstandigheden rond het Corona-virus gewijzigd en zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Dat heeft gemaakt dat wij als bestuur van FNV Horecabond een nieuwe afweging hebben gemaakt voor het Ledencongres van maandag a.s., waarbij veiligheid en gezondheid van onze leden en medewerkers boven alles gaat.

Het Ledencongres gaat helaas niet door.
Graag licht ik onze afwegingen toe.

Extra Ledencongres
Op het vorige Ledencongres hebben we afgesproken dat we een extra Ledencongres zouden organiseren om de gewenste wijzigingen in de aansturing van de vereniging te regelen, tijdig voor de verkiezingen van mei 2020.

Verder zouden we doorpraten over de vernieuwingen in de vereniging en zouden wij inzicht geven in de stand van zaken rond de financiën en de reorganisatie.

Met name het eerste punt, de statutenwijziging, heeft spoed. Reden waarom wij zo lang mogelijk hebben gewacht met dit besluit. Het niet doorgaan van het extra Ledencongres betekent dat wij in mei 2020 op de oude wijze verkiezingen zullen moeten uitvoeren. Het uitstellen van de verkiezingen blijkt juridisch niet haalbaar. We zullen met het Hoofdbestuur de komende weken overleggen over hoe we nu de verkiezingen in gaan, wetend dat in mei het Coronavirus wellicht nog niet voorbij is.

Maatregelen kabinet en RIVM
De maatregelen die donderdag zijn afgekondigd geven nog steeds de ruimte om bijeen te komen. We hebben iets meer dan 60 aanmeldingen, waarmee we ruimschoots binnen de norm van maximaal 100 mensen blijven. Toch vinden we het onverantwoord om nu 60 mensen uit het hele land, waaronder enkelen uit risicogroepen, bijeen te roepen. Zelfs als we mensen met lichte klachten verzoeken om thuis te blijven.

Ledencongres online
We hebben de mogelijkheden onderzocht om het Ledencongres online door te laten gaan. Technisch leek dat te gaan lukken. Helaas heeft de notaris ons laten weten dat de huidige statuten dit niet toestaan. Daar staat letterlijk in: “Stemmen worden uitsluitend uitgebracht door leden die op de plaats van de vergadering aanwezig zijn.” En wij mogen ‘plaats van de vergadering’ niet anders interpreteren dan de fysieke locatie waar leden bijeen zijn om te vergaderen.

Wij zullen voor de volgende keer op dit punt een wijzigingsvoorstel voorbereiden zodat we in de toekomst wel deze mogelijkheid hebben

Ten slotte
Wij vinden het enorm jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. Maar zoals gezegd gaat de gezondheid en veiligheid van eenieder vóór op alles. Namens het Hoofdbestuur wensen wij jullie toe dat jullie de pandemie gezond door komen. Wij hopen jullie allemaal te zien op een Ledencongres in mei.

Hartelijke groet,

Esther de Jong & Dick Koerselman
Dagelijks bestuur FNV Horecabond

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.