Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Minister Koolmees wil voorkomen dat opgebouwde en ingegane pensioenen worden verlaagd, maar geeft geen garanties

26-11-2019

Brief minister Koolmees biedt pensioenfondsen handelingsperspectief?!
Op 19 november 2019 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om de mogelijke pensioenkortingen en -verlagingen van de pensioenopbouw van werknemers en/of verhoging van de pensioenpremies te voorkomen. Met de brief geeft de minister toe dat er allerlei factoren zijn die tot lagere rentes leiden dan normaal, zoals het beleid van de Europese Centrale Bank. Daarnaast neemt hij maatregelen om gevolgen voor werknemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden voor het jaar 2020 te beperken. Concreet wil hij met de brief voorkomen dat:

  1. De opgebouwde en ingegane pensioenen in 2020 worden verlaagd;
  2. De pensioenopbouw van werknemers in 2020 moet worden verlaagd en/of de premies voor 2020 moeten worden verhoogd.

Maar, minister Koolmees geeft geen garanties. Wat betekent dit voor de horeca, catering en recreatie?

Pensioenfonds Horeca & Catering
De dekkingsgraad eind oktober is 106% en is daarmee hoger dan 100%. De dekkingsgraad is wel lager dan de kritieke dekkingsgraad van 107%. Als deze situatie eind 2019 niet anders is, moet Pensioenfonds Horeca & Catering gaan korten. Dit voelt voor iedereen heel raar. Het pensioenfonds staat er namelijk veel beter voor dan andere pensioenfondsen. Wij zijn dan ook blij met de brief van Koolmees, omdat door deze brief het erop lijkt  eventuele kortingen bij Pensioenfonds Horeca & Catering niet meer nodig zijn. Wij hebben inmiddels aan het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering gevraagd om dit aan ons te bevestigen.

Pensioenfonds Recreatie
In september 2019 zijn de sociale partners geïnformeerd dat de pensioenpremie voor 2020 niet meer voldoende is om de pensioenregeling vanaf 1 januari 2020 uit te voeren. Het pensioenfonds heeft verschillende mogelijkheden aangegeven om dit op te lossen. De pensioenopbouw van werknemers dient met ruim 30% te worden verlaagd, de premie met ruim 40% te worden verhoogd of een combinatie van deze mogelijkheden. Wij vinden het niet evenwichtig om alleen werknemers en/of samen met de werkgevers te laten opdraaien voor de huidige situatie. Gelukkig was iedereen het hiermee eens. Inmiddels is een deel van de opbouwverlaging en/of premiestijging van tafel. Maar volledig van de baan is het nog niet. Sociale partners hebben daarom een brief naar Pensioenfonds Recreatie gestuurd met de vraag: wat zijn de gevolgen van de brief van de minister voor de voorstellen die nu nog op tafel liggen? Los van de uitkomst daarvan kijken wij als FNV Horecabond, samen met de andere vakbonden en werkgevers, naar andere oplossingen.

AOW-leeftijd blijft ook in 2025 67 jaar
Het landelijk pensioenakkoord loopt tot en met eind 2024. In dit akkoord is afgesproken dat in 2020 en 2021 de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden blijft. Voor de jaren daarna stijgt deze stapsgewijs naar 67 jaar in 2024. Dit is een stijging, maar wel minder snel dan oorspronkelijk de bedoeling was.

De AOW-leeftijd voor het jaar 2025 moet wettelijk voor 1 januari 2020 worden vastgesteld. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte begin november officieel bekend dat de AOW-leeftijd ook in 2025 67 jaar is. Hiermee geeft de minister uitvoering aan de huidige wetgeving en weet iedereen dat de AOW-leeftijd in 2025 67 jaar blijft en niet hoger wordt. Dit wordt nog in nieuwe wetgeving vastgelegd.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.