Behoefte aan ruimer vaderschapsverlof

27-03-2019

Uit CBS cijfers blijkt, dat in de afgelopen jaren het aantal jonge vaders dat verlof opnam in het eerste levensjaar van hun kind nauwelijks is veranderd. Jonge vaders maakten vooral gebruik van vakantieverlof en kraamverlof.

Slechts 11% van de jonge vaders nam ouderschapsverlof op. Net zo veel jonge vaders gaf aan wél behoefte te hebben aan ouderschapsverlof, maar dat ze dit niet opnamen omdat het financieel niet haalbaar was, ze niet minder konden werken of dat ze hun collega’s niet wilden belasten.

Ruimhartiger verlof

Zakaria Boufangacha: 'Deze cijfers tonen aan dat er nog geen sprake is van een gelijke verdeling van werk en zorgtaken. De vraag is of de invoering van het geboorteverlof hier veel verandering in zal brengen. De FNV zet in op ruimhartig betaald verlof voor vaders en moeders.'

Toegankelijk voor alle inkomens

Sinds begin dit jaar is het verlof na de geboorte voor partners uitgebreid van 2 naar 5 dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners recht op aanvullend 5 weken geboorteverlof. Bovendien stemt het Europees parlement naar alle waarschijnlijkheid in met een richtlijn die jonge ouders recht geeft op 4 maanden ouderschapsverlof, waarvan 2 maanden moeten worden doorbetaald. De FNV zal inzetten op een zo ruim mogelijke doorbetaling zodat het ouderschapsverlof voor alle inkomensgroepen toegankelijk wordt en er echt stappen gezet kunnen worden richting eerlijkere verdeling van werk en zorgtaken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.