FNV Horecabond en Temper verbreden samenwerking en gebruiksvergoeding freelancers verdwijnt

12-11-2018

Eerder dit jaar zijn FNV Horeca en Temper een samenwerking gestart. Op basis van de eerste positieve bevindingen van gesprekken door FNV Horeca met freelancers die gebruik maken van Temper, wordt de samenwerking voortgezet en verbreed. Ook de eerste resultaten worden zichtbaar; zo verdwijnt op korte termijn de gebruiksvergoeding die freelancers momenteel aan Temper betalen voor onder andere het gebruik van software. Dit is een eerste aanzet tot het verhogen van de opbrengst van freelancers, waardoor er ruimte ontstaat voor ontwikkeling en collectieve afspraken. Een mooie toevoeging op de gebruikersvoorwaarden die in een eerder stadium al in positieve zin werden aangepast. Zo werd afgesproken dat een freelancer nog eenvoudiger richting de vaste kern van medewerkers kan bewegen.

Beide partijen hebben één gezamenlijk doel: de horeca aantrekkelijk maken en houden voor alle werkenden door de nadruk te leggen op een goede werksfeer en arbeidsvoorwaarden. “Vaste banen zijn nog steeds de norm. FNV Horecabond en Temper zijn het hier beide over eens, maar de horeca kent ook veel freelance professionals. Deze groep heeft ook recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een goed pensioen. Ik ben blij dat we een stap hebben kunnen zetten om de positie van freelancers te verbeteren. Samen met Temper willen wij ons hard maken om de politiek te bewegen om collectieve verzekeringen, waaronder pensioen, voor freelancers te organiseren.”, zegt Dick Koerselman, voorzitter FNV Horecabond.

Samenwerking verbreden

De positieve bevindingen maken niet alleen dat de vakbond en Temper hun samenwerking voortzetten, maar trekken dit breder dan alleen de horecabranche. Ook in de catering en recreatie zijn freelancers aan het werk die gebruik maken van het platform van Temper. Om deze reden zet FNV Horeca de samenwerking verder voort via FNV Horecabond met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie. Op deze manier kan de bond medewerkers uit zowel de horeca, catering als recreatie vertegenwoordigen. FNV Horecabond en Temper gaan verder samen onderzoeken welke diensten zij kunnen ontwikkelen om freelancers te ondersteunen met onder andere opleidingen en zelfontwikkeling. Zo willen beide partijen met diverse stakeholders het gesprek aangaan over platformwerk om op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke belangen. “We zetten in op de kwaliteit van de gehele arbeidsmarkt, waarbij de maatschappij een belangrijke stakeholder is. Scholing is essentieel en daarom één van de speerpunten van onze samenwerking, evenals het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.”, zegt Niels Arntz, medeoprichter van Temper.

Over FNV Horecabond

FNV Horecabond met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, is de grootste vakbond voor medewerkers in de horeca, catering en recreatie. Zij behartigt de collectieve belangen voor deze medewerkers op het gebied van werk en inkomen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. FNV Horecabond volgt de FNV Arbeidsvoorwaardenagenda, blijft zich hard maken voor vaste banen en wil flexwerk beperken tot piek- en ziekmomenten.

Over Temper

Temper is een digitaal prikbord waar opdrachtgevers klussen plaatsen en freelancers een profiel opbouwen om hun diensten te verkopen. Het platform biedt duizenden freelancers een podium waarop zij op laagdrempelige, flexibele wijze hun diensten kunnen aanbieden en gevonden kunnen worden door 4.500+ hotels, restauranthouders en cateraars die een klus voor hen hebben. Sinds de oprichting in 2016 bepalen meer dan 50.000 freelancers zelf waar, wanneer en tegen welk tarief zij werken.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.