Eerste ronde onderhandelingen cao recreatie

02-10-2018

Werkgevers- en werknemerspartijen (Recron, CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang en FNV Recreatie) hebben dinsdag 2 oktober voor het eerst aan de onderhandelingstafel gezeten om over een nieuwe cao recreatie te praten. Tijdens deze eerste ronde onderhandelingen zijn met name de voorstellen uitgewisseld en toegelicht.

Voorstellen FNV Recreatie

Inkomen

Verhoging van lonen en loonschalen per 1 januari 2019 met 5%, aansluitend op de looneis van de centrale FNV, met een bodembedrag van € 100 bruto per maand.

Werkingssfeer

Uitbreiding werkingssfeer, zodat de cao recreatie ook gaat gelden voor werknemers die in de horeca van een verblijfsrecreatiebedrijf werken die in hoofdzaak toegankelijk is voor de gasten van dat bedrijf.

Pensioenen

Verhoging van de pensioenpremie om een korting van het pensioen af te wenden/te verminderen. Verder invoering van een fatsoenlijk levenslang partnerpensioen.

Derde WW-jaar

Uitvoering van de eerder gemaakte cao-afspraak over het repareren van het derde WW-jaar.

Sociaal Fonds

Afsluiting van een nieuwe fonds-cao per 1 januari 2019 met een looptijd van 5 jaar.

FNV Recreatie wil samen met werkgevers de dialoog aangaan omtrent voorstellen rondom de modernisering van de cao en het Sociaal Fonds. Werkgevers willen meer duidelijkheid in het totaal pakket aan voorstellen en willen daarom concrete voorstellen wat betreft de modernisering van de cao en het Sociaal Fonds, zodat hier tijdens de tweede onderhandelingsronde op dinsdag 23 oktober verder over gesproken kan worden.

FNV Recreatie heeft tijdens het overleg aangegeven dat nu 2017 en 2018 bijzonder goede seizoenen zijn geweest, het hoog tijd wordt dat de medewerkers daar eindelijk ook eens van meeprofiteren middels koopkrachtverbetering.

De volgende cao-onderhandeling staat gepland voor dinsdag 23 oktober 2018. 

Zie ook:
‘Voorstellen voor de nieuwe cao recreatie’

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.