Internationale Vrouwendag

08-03-2018

Vakbonden pleiten op Internationale Vrouwendag voor meer evenwicht tussen werk en privéleven

Vandaag, 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Een goed moment voor vakbonden in heel Europa om de Europese Commissie te herinneren aan de voorgestelde richtlijn voor een betere balans tussen werk en privéleven. De vakbonden willen dat deze richtlijn snel wordt aangenomen.

Voorstellen voor meer evenwicht tussen werk en privé

De Europese Commissie (EC) presenteerde in april 2017 een aantal voorstellen voor een betere werk- en privébalans voor werknemers, waaronder:

Eerlijk delen van zorg in Nederland

De FNV was vorig jaar al enthousiast over deze voorstellen. Wij pleiten immers al jaren voor het eerlijker verdelen van zorg tussen mannen en vrouwen.

In ons regeerakkoord is afgesproken dat het betaalde partnerverlof na de geboorte van een kind wordt verlengd naar 6 weken. Vorige maand heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) minister Koolmees geadviseerd om dit recht op langer betaald verlof in het eerste levensjaar van een kind uit te breiden naar moeders, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof. De FNV is blij met dit advies, maar hoopt dat Nederland de richtlijn van Europa gaat volgen zodat de duur van het verlof langer wordt. 

Meer werkgelegenheidskansen voor vrouwen

De belangrijkste reden voor vrouwen in Europa om niet te werken, is dat zij voor familie moeten zorgen die langdurig ziek is. Dit blijkt uit onderzoek van  Eurostat, het Europees bureau dat belast is met het leveren van statistische informatie aan de EU. Ook tonen studies aan dat vrouwen in Europa 2 keer zo veel tijd besteden aan huishoudelijke taken als mannen. Zelfs als de mannen werkloos zijn en de vrouwen wel een baan hebben.

Als de richtlijn wordt aangenomen door de EC, zal er niet alleen meer ruimte ontstaan voor betaald verlof. Ook zullen de werkgelegenheidskansen van vrouwen sterk verbeteren.

Overheden en bedrijven moeten werkende ouders helpen

Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), waarvan de FNV lid is, vindt dat overheden en bedrijven werkende ouders en verzorgers een helpende hand moeten bieden. 'Het zou een echte verbetering betekenen voor het leven van werkende vrouwen en verzorgers als de richtlijn voor de balans tussen werk en privé wordt aangenomen', zegt Luca Visentini, secretaris-generaal van het EVV. 'Maar sommige regeringen verzetten zich ertegen. We dringen er sterk op aan dat de lidstaten zich richten op gendergelijkheid en werknemersrechten en niet alleen maar kijken naar de kosten.'

Over de Europese Commissie en richtlijnen

De Europese Commissie is de uitvoerende macht van de Europese Unie en handelt in het belang van alle EU-landen samen.

Gestelde richtlijnen bevatten doelen waaraan alle lidstaten van de Europese Unie moeten voldoen. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijnen uitwerken. Om er voor te zorgen dat de doelen van een richtlijn wel gehaald worden, moeten lidstaten richtlijnen op tijd omzetten in nationale wetgeving.

Meer info

Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan ook het overzicht van maatregelen voor meer evenwicht tussen werk en privéleven in de Europese Unie (Engelstalig, pdf)

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.