“Dit is de slechtste cao horeca ooit”

18-01-2018

Eind vorig jaar sloot werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland een akkoord met CNV Vakmensen over een nieuwe cao horeca die op 1 januari 2018 is ingegaan. FNV Horeca heeft dit cao-akkoord niet ondertekend, omdat wij werden uitgesloten van de cao-onderhandelingen. Bovendien heeft deze nieuwe cao geen voordelen voor medewerkers en draagt die helemaal niet bij tot een betere sector. Sectorbestuurder Marco Bouma vertelt waarom deze cao onacceptabel is. Maar ook wat we nu gaan doen. Want we blijven in ieder geval niet stilzitten!

“Als je de tekst van de nieuwe cao horeca leest”, zegt Marco Bouma, “dan is er geen andere conclusie te trekken dan dat dit de slechtste cao horeca ooit is. De cao die een kleine vier jaar geleden afliep was al behoorlijk magertjes. Maar het resultaat dat er nu ligt brengt nog meer verslechteringen met zich mee.”

De belangrijkste verslechteringen ten opzichte van de oude cao horeca:


Ultimatum

Eind vorig jaar hebben we landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor horecamedewerkers om nog eens extra te polsen wat zij van de nieuwe cao horeca vinden. Marco Bouma: “Het zal niemand verbazen dat medewerkers die onacceptabel vinden. Ze hebben ons gevraagd om blijvend aandacht te vragen voor dit bedroevende cao-resultaat en voor de zware omstandigheden waaronder zij moeten werken. We hebben een ultimatum gestuurd aan het landelijk bestuur van KHN. Daarin eisten we om nieuwe onderhandelingen te starten over een fatsoenlijke cao en alle medewerkers te belonen met een feitelijke loonsverhoging van 3,5% per 1 januari 2018.” KHN heeft op dit ultimatum gereageerd en laten weten niet in te gaan op de eisen. Dat lag natuurlijk voor de hand, maar het stellen van een ultimatum is nodig, anders heb je geen actierecht.

Vervolg

Eind december 2017 hebben we horecamedewerkers opgeroepen zich aan te melden om in actie te komen. Of er (ludieke) acties kunnen worden georganiseerd en in welke vorm dit zal kunnen gebeuren, hangt af van de aanmeldingen. Met de mensen die zich inmiddels hebben aangemeld zullen wij op korte termijn in gesprek gaan om samen het vervolg te bepalen.

Goed werkgeverschap

Hoewel de cao horeca voor twee jaar is afgesloten, dus tot eind 2019, kan een werkgever uiteraard (veel) meer bieden dan wat in de cao staat. Niet alleen qua salaris, maar bijvoorbeeld ook door te investeren in opleidingen, trainingen en andere voorwaarden. Marco Bouma: “We gaan inzetten op goed werkgeverschap. Voor horecamedewerkers hebben wij voorbeeldbrieven ontwikkeld waarmee zij met hun werkgever en collega’s in gesprek kunnen gaan. Als een werkgever met ons betere afspraken wil maken voor hun medewerkers en aantrekkelijk wil zijn voor nieuw personeel, dan gaan wij deze werkgever erkennen als 'goede werkgever'. Dat willen we natuurlijk ook graag doen met werkgevers die al betere en aantrekkelijke afspraken hadden met hun medewerkers. Deze werkgevers kunnen als goed voorbeeld dienen voor de sector en leidend worden in het verbeteren van het imago van de gehele branche. We zijn al met een aantal werkgevers in gesprek hierover. "

Voorbeeldbrief

Wil jij je inzetten voor betere afspraken binnen jouw organisatie? Vraag dan de voorbeeldbrief aan. Met de voorbeeldbrief kun je samen met je collega’s bij je werkgever vragen om te komen tot betere afspraken voor het personeel in jullie bedrijf. Je kunt de brief laten ondertekenen door jou en je collega’s. De brief is geschreven namens jullie. Ook de gegevens van de bestuurder van FNV Horeca worden hierin vermeld. De werkgever kan vervolgens contact opnemen met de bestuurder voor het maken van een afspraak.

Wil je de voorbeeldbrief ontvangen? Neem dan contact op met je regiomedewerker via regiomedewerkers@fnvhorecabond.nl

Alleen samen maken we de horeca sterk!

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.