Contractverlenging: zo zit het

04-06-2021

Hoe vaak mag je werkgever je een tijdelijk contract aanbieden? Kan een al aangeboden vast contract worden teruggetrokken? En hoe zit het met zwangerschap en proeftijd? Jurist Dimphy Hermus van FNV Horecabond geeft antwoorden op vragen rond contracten en contractverlenging.

Mag mijn werkgever mijn contract niet verlengen omdat ik zwanger ben?

“Een vaak gestelde vraag. Een werkgever mag besluiten een dienstverband voor bepaalde tijd tijdens de zwangerschap niet te verlengen. Er geldt immers geen verplichting tot contractverlenging voor zwangere werknemers. De zwangerschap mag niet de reden zijn je contract niet te verlengen. Daarom adviseren we in zo’n geval altijd om een schriftelijke bevestiging met een reden te vragen.”

Mag mijn werkgever bij verlenging opnieuw eenproeftijd afspreken?

“Werkgevers zoeken flexibiliteit, maar dit is niet de manier. Bij een verlenging mag in principe geen nieuwe proeftijd afgesproken worden. Dat kan alleen eventueel als je een nieuwe functie krijgt met andere eisen, taken, verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden. De duur van een proeftijd is in de wet vastgelegd. Bij contracten van onbepaalde tijd of minimaal twee jaar is dat twee maanden, anders een maand. Een proeftijd is alleen geldig als deze in jouw arbeidsovereenkomst is opgenomen en mag alleen afgesproken worden bij arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden. Belangrijk is dat de proeftijd voor beide partijen even lang moet zijn en dat deze niet aangepast of verlengd mag worden.”

Wat is een aanzegtermijn?

“De aanzegtermijn is de termijn die de werkgever minimaal moet aanhouden voor de schriftelijke boodschap of hij je contract wel of niet wil verlengen. Die termijn is een maand voor het einde van het dienstverband. Deze aanzegtermijn geldt voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer. Het kan dat de aanzegging in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, als dat zo is heeft de werkgever mogelijk al aan zijn verplichting voldaan. Kijk daarom altijd eerst in je arbeidsovereenkomst. Je werkgever moet je sowieso wel tijdig inlichten over zijn plannen. Niet op tijd aanzeggen verandert niks aan de einddatum van het contract.”

Wat is aanzegvergoeding? En hoe zit dat als ik geen vast aantal uren heb?

“Als de werkgever de aanzegtermijn niet heeft gehanteerd, dan heb je mogelijk recht op een aanzegvergoeding. De aanzegvergoeding bedraagt maximaal één bruto maandsalaris. De exacte hoogte is afhankelijk van het aantal contracturen of het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand. Voor het vorderen van de mogelijke aanzegvergoeding heb je de hulp van een jurist nodig. Belangrijk is sowieso dat je rekening houdt met de vervaltermijn: de vordering moet binnen twee maanden na einde dienstverband worden ingediend.”

Kan een contract stilzwijgend worden verlengd?

“Dat kan gebeuren als je na het einde van je dienstverband doorwerkt en de werkgever je door liet werken. Dan is er mogelijk sprake van een stilzwijgende verlenging. Volgens het Burgerlijk Wetboek wordt de oude overeenkomst dan voortgezet met dezelfde voorwaarden, maar voor ten hoogste een jaar. In geval van een stilzwijgende verlenging ben je dus in principe ook niet verplicht om een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen. Ons advies: laat voor je iets tekent, dit eerst door een jurist toetsen.”

Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?

“Dit is geregeld in de ketenregeling. Uitgangspunt is dat een tijdelijk contract wordt omgezet in een vaste aanstelling bij de vierde arbeidsovereenkomst of als de termijn van drie jaar overschreden wordt.”

Wat houdt de ketenregeling in?

“Deze regeling is afgesproken in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Daarin staat dat een werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten in maximaal drie jaar mag ontvangen. Pas als de onderbreking tussen twee arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden is, begint de telling opnieuw. Let op: in de cao kan hier soms van afgeweken worden, maar dit is niet het geval in de horeca-cao, recreatie-cao en/of catering-cao.”

Mag mijn werkgever afzien van het al aangeboden vaste contract? Hij verwijst naar de coronacrisis.

“Nee, in principe geldt een aanbod als geldig, als je dit aanvaard hebt. De werkgever kan na aanvaarding, als er bijvoorbeeld al getekend is, niet zomaar jouw arbeidsovereenkomst beëindigen. Hiervoor gelden dan de normale regels van het ontslagrecht. Overkomt je dit, neem dan contact op met een van onze juristen.”

Het bedrijf waar ik werk is overgenomen. Wat gebeurt er met mijn contract?

“Niks. De koper van het bedrijf waar je werkt mag de arbeidscontracten niet wijzigen en medewerkers niet ontslaan. Je houdt recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen. Het is dus belangrijk om niets te ondertekenen en anders contact op te nemen met onze juristen.”

In de nieuwste editie van de Horeca Info zijn we op bezoek bij pannenkoekenboerderij Onder de Platanen, waar team en eigenaren zich samen door de lastige coronatijd slaan.

Ook lees je meer over wat een cao commissie nu eigenlijk doet en krijg je antwoord op de vraag 'Hoe vaak mag je werkgever je een tijdelijk contract aanbieden?'. 

Download de nieuwste editie.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.