Het vervallen van vakantiedagen

25-06-2021

Iedere medewerker heeft recht op vakantiedagen. Hoewel velen de vakantie jaarlijks opnemen, kan het voorkomen dat je niet al je dagen in een jaar kan opnemen. Ongeacht de reden hiervoor zijn de vakantiedagen niet oneindig op te sparen of geldig. Vakantiedagen komen te vervallen. Het is dus belangrijk om je vakantiedagen op tijd op te nemen.

Wettelijke vakantiedagen  

De wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waar elke medewerker op basis van de wet recht op heeft. Het aantal bedraagt viermaal de overeengekomen arbeidsuren per week. Bij een fulltime dienstverband (vijf werkdagen per week) komt dat neer op vier weken vakantie (4 x 5 dagen = 20 dagen).

De wettelijke vakantiedagen moet je binnen zes maanden na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd opnemen, daarna vervallen ze. De wettelijke vakantiedagen die je bijvoorbeeld in 2020 hebt gekregen, moet je voor 1 juli 2021 opnemen. Als je dit niet doet, dan kunnen ze vervallen. Jouw werkgever heeft wel een informatieplicht. Je werkgever moet jou op precieze wijze en tijdig informeren over het vervallen van jouw vakantiedagen. Wat tijdig is, zal per situatie verschillen maar je moet de mogelijkheid hebben om de dagen op te nemen. Let op: als je ziek bent en/of re-integratieverplichtingen hebt kan je ook vakantie opnemen.

Heb je nog veel dagen over van vorig jaar? Probeer vóór 1 juli 2021 schriftelijk uitstel van de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen aan te vragen. Bijvoorbeeld omdat je werkgever je aanvragen tot vakantie telkens afwees of omdat je binnenkort de dagen zou willen opnemen in verband met een geplande vakantie. Vraag altijd een schriftelijke reactie op jouw verzoek.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de dagen waar je op basis van de cao recht op hebt. In de cao horeca betreft dit een extra week vakantie (bij een fulltime dienstverband op basis van een vijfdaagse werkweek).

De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Heb je nog bovenwettelijke vakantiedagen staan die je in 2017 hebt opgebouwd? Dan moet je deze uren voor 31 december 2022 opnemen. Anders komen ze te vervallen.

Als je niet weet hoeveel dagen je nog precies hebt, kun je navraag doen bij je werkgever. Vraag een overzicht op van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Ook is het aantal vakantiedagen vaak op jouw loonstrook terug te vinden onder het kopje cumulatieven. Als je vakantie aanvraagt, dan kun je jouw werkgever verzoeken om de vakantiedagen af te boeken die als eerste komen te vervallen. In principe hoort de werkgever dit ook zelf door te voeren.

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.