Heb jij een vast contract?

22-06-2018

Wanneer je aan het werk gaat bij een werkgever is het altijd belangrijk om gemaakte afspraken op papier vast te leggen. Dit doe je in een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesproken. Waar moet je precies op letten?

Bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een bepaalde duur. Bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. Dit staat duidelijk vermeld in jouw contract. De arbeidsovereenkomst gaat in op een door jou en de werkgever gekozen datum, bijvoorbeeld 6 augustus 2018, en eindigt op een door jullie gekozen datum, bijvoorbeeld 6 februari 2019. Dit is dan een arbeidsovereenkomst van 6 maanden. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zoals dat heet. Dat betekent dat het contract op die datum eindigt zonder dat daar verdere stappen voor nodig zijn.

Onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd bevat geen specifieke einddatum. De duur van het dienstverband is niet bepaald.

Hoeveel contracten?

Het is niet toegestaan om heel veel arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd achter elkaar te krijgen bij dezelfde werkgever. Dit geeft onzekerheid en in de wet is hierover iets geregeld. De wet geeft aan: binnen twee jaar tijd kun je maximaal drie tijdelijke contracten krijgen, de contracten mogen niet langer dan 6 maanden onderbroken worden. Krijg je binnen twee jaar een vierde contract? Of overschrijdt je met je derde contract de duur van twee jaar? Dan wordt het laatste contract automatisch omgezet in een contract van onbepaalde tijd.

Voorbeeld: op 4 januari 2017 treedt je in dienst met een contract van drie maanden, deze eindigt op 4 april 2017. Op 15 augustus 2017 keer je terug en loopt je contract tot 31 maart 2018. De werkgever is erg tevreden en biedt je nog een contract aan. Dit keer een jaarcontract, welke ingaat op 1 april 2018 en eindigt op 31 maart 2019. Echter, met ingang van het laatste contract wordt de duur van twee jaar overschreden. Je bent namelijk op 4 januari 2017 begonnen bij dit bedrijf en drie en een halve maand uit dienst geweest, deze periode is korter dan zes maanden en telt dus mee in de telling. Op 31 maart 2019 zou je meer dan twee jaar in dienst zijn. Het laatste contract wordt dan gezien als contract van onbepaalde tijd.

 

Cao

In een cao kan worden afgeweken van deze regeling. Dit kan alleen wanneer bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk achten, bijvoorbeeld voor seizoenkrachten. De cao heeft dan een uitzonderingsbepaling opgenomen.

FNV Horeca:

De nieuwe cao horeca heeft een dergelijke uitzondering opgenomen. Wanneer je werkzaam bent als seizoen medewerker, mag de onderbreking tussen contracten worden ingekort naar drie maanden. In het bovenstaande voorbeeld zou de onderbreking de telling van contracten dus doorbreken. En zou het laatste contract niet als onbepaalde tijd gezien worden.

FNV Catering:

De cao catering kent een dergelijke uitzondering niet.

FNV Recreatie:

De cao (dag)recreatie heeft een dergelijke uitzondering opgenomen. Wanneer je een seizoensarbeidsovereenkomst hebt, mag de onderbreking worden ingekort naar drie maanden. In het bovenstaande voorbeeld zou de onderbreking de telling van contracten dus doorbreken. En zou het laatste contract niet als onbepaalde tijd gezien worden.

Op dit bericht

Vraag in maart 2017 begonnen jaarcontract is verlengd met een jaar krijg ik nu in maart 2019 een vast contract werk bij een recreatiepark

Hoi Marja,

De ketenregeling bepaalt in beginsel wanneer een tijdelijk contract (bepaalde tijd) overgaat naar een vast contract (onbepaalde tijd). Vanaf 1 juli 2015 is de (wettelijke) ketenregeling gewijzigd. Een werkgever mag een medewerker binnen een periode van twee jaar drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geven. Wanneer er een vierde arbeidsovereenkomst wordt gesloten of de periode van twee jaar wordt overschreden, ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierbij geldt wel dat een medewerker tussentijds niet langer dan 6 maanden uit dienst mag zijn geweest.

Indien er een cao van toepassing is op jouw arbeidsovereenkomst, dan kan het antwoord op jouw vraag anders zijn. In een cao kunnen namelijk afwijkende bepalingen zijn genomen. In het geval de cao recreatie van toepassing is, gelden er geen afwijkende bepalingen van de wettelijke ketenregeling. Indien er een andere cao van toepassing is op jouw arbeidsovereenkomst, dan raden wij je aan om jouw arbeidsovereenkomsten na te laten kijken door een jurist.

Groet, FNV Recreatie

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.