Mag je werkgever een kastekort verhalen op jouw loon of fooi?

01-09-2017

Een paar gasten zijn weggelopen zonder te betalen of de kassa heeft een tekort. Je werkgever is boos en eist dat jij de rekening uit eigen zak betaald, of hij houdt jouw fooi in. Mag dit eigenlijk wel?

Bewijs

Jouw werkgever mag nooit zomaar jouw loon of fooi inhouden. Ook niet als jij mogelijk een fout hebt gemaakt waardoor er schade is ontstaan voor de werkgever. Je werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor het bedrijf dat hij draaiende houdt. Daar zijn nu eenmaal risico’s aan verbonden, de bedrijfsrisico’s.

Een werkgever mag niet zomaar zijn bedrijfsrisico’s bij de medewerers neerleggen. Als de werkgever schade lijdt door een fout of handelen van de medewerker, dan kan de werkgever de schade alleen op de medewerker(s) verhalen als hij aan kan tonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Deze regeling is opgenomen in de wet.

Opzet, bewuste roekeloosheid of de omstandigheden van het geval

Voor opzet zal aangetoond moeten worden dat er sprake was van een vooropgezet plan om schade te veroorzaken. Voor bewuste roekeloosheid zal moeten worden aangetoond dat je je direct voor het handelen bewust was van jouw roekeloze gedrag. Daarbij komt ook kijken dat als je weet dat jouw handelen tot schade kan leiden, maar de gevolgen voor lief neemt en jouw handelen niet aanpast. Tot slot kan ook aan de hand van de omstandigheden van het geval bepaalt worden dat je als werknemer toch verantwoordelijk bent voor de schade en deze zal moeten vergoeden.

Teken niets!

Mocht zich een situatie voordoen waarin de werkgever toch schade op jou wil verhalen, dan raden we je af om hier direct mee in te stemmen of iets daarvoor te tekenen. Belangrijk is om tegen een inhouding van loon of fooi schriftelijk bezwaar te maken. Vooraf kun je het beste even contact opnemen met een van onze juristen van het Voorlichtings- en Informatiecentrum.

0 Reactie(s)

Geef een reactie

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.