Bekijk hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het Coronavirus of neem contact met ons op.

Mag je werkgever een kastekort verhalen op jouw loon of fooi?

01-09-2017

Een paar gasten zijn weggelopen zonder te betalen of de kassa heeft een tekort. Je werkgever is boos en eist dat jij de rekening uit eigen zak betaald, of hij houdt jouw fooi in. Mag dit eigenlijk wel?

Bewijs

Jouw werkgever mag nooit zomaar jouw loon of fooi inhouden. Ook niet als jij mogelijk een fout hebt gemaakt waardoor er schade is ontstaan voor de werkgever. Je werkgever is in eerste instantie verantwoordelijk voor het bedrijf dat hij draaiende houdt. Daar zijn nu eenmaal risico’s aan verbonden, de bedrijfsrisico’s.

Een werkgever mag niet zomaar zijn bedrijfsrisico’s bij de medewerers neerleggen. Als de werkgever schade lijdt door een fout of handelen van de medewerker, dan kan de werkgever de schade alleen op de medewerker(s) verhalen als hij aan kan tonen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Deze regeling is opgenomen in de wet.

Opzet, bewuste roekeloosheid of de omstandigheden van het geval

Voor opzet zal aangetoond moeten worden dat er sprake was van een vooropgezet plan om schade te veroorzaken. Voor bewuste roekeloosheid zal moeten worden aangetoond dat je je direct voor het handelen bewust was van jouw roekeloze gedrag. Daarbij komt ook kijken dat als je weet dat jouw handelen tot schade kan leiden, maar de gevolgen voor lief neemt en jouw handelen niet aanpast. Tot slot kan ook aan de hand van de omstandigheden van het geval bepaalt worden dat je als werknemer toch verantwoordelijk bent voor de schade en deze zal moeten vergoeden.

Teken niets!

Mocht zich een situatie voordoen waarin de werkgever toch schade op jou wil verhalen, dan raden we je af om hier direct mee in te stemmen of iets daarvoor te tekenen. Belangrijk is om tegen een inhouding van loon of fooi schriftelijk bezwaar te maken. Vooraf kun je het beste even contact opnemen met een van onze juristen van het Voorlichtings- en Informatiecentrum.

Op dit bericht

Geachte heer/mevrouw,

Sinds februari 2019 werk ik in een cafe in Amsterdam waar ze geld van werknemers eisen bij een kastekort. Bij mij is dat gebeurt op 27 mei (34 euro), 24 juli (15 euro) en 31 juli (10 euro).

Graag hoor ik van jullie.

Met vriendelijke groet,
Kevin Grevink

Beste Kevin,

Over fooien is in de wet niets opgenomen. Wel zijn er uitspraken van de Hoge Raad, die vaststellen dat de fooien die ontvangen zijn door medewerkers, ook aan de medewerkers toebehoren.
Een werkgever mag nooit fooi inhouden.

In het geval van schade/verlies komt dit in principe voor rekening van de werkgever. In beginsel is een werknemer tegenover zijn werkgever niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij uitvoering van de werkzaamheden. Dit is geregeld in artikel 7:661 BW.
De wet geeft aan dat de werknemer in de volgende situaties wel aansprakelijk is voor de door hem veroorzaakte / ontstane schade:
-er moet sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid
-de omstandigheden van het geval moet aansprakelijkheid rechtvaardigen.

Wij raden je aan om, bij voorkeur met het voltallige personeel, het gesprek met de werkgever aan te gaan. Als een gesprek geen effect heeft, kan je de werkgever schriftelijk verzoeken om nadere uitleg over het inhouden van fooi voor en verrekenen van kastekort.

Mocht een gesprek en een e-mail geen effect hebben, neem dan weer contact op met ons. Wij kunnen dan mogelijke vervolgstappen bespreken.

Groet, FNV Horeca

Geef een reactie

Inloggen Mijn FNV Horeca

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.