Je bent hier: Actieve leden > Salaris en loonstrook > Loontabellen

Loontabellen

De functies in de horeca zijn ingedeeld in functiegroepen. Je salaris is gebaseerd op je functiegroep. De indeling kun je terugvinden in het Register Referentiefuncties Horeca. Er bestaan elf verschillende horeca functiegroepen met elk een bruto basisloon en een bruto eindloon. Als je weet in welke functiegroep jij valt, kun je zien wat jouw basis- en eindloon is.

Basisloon
Dit is het loon wat je minimaal moet verdienen in jouw functie.

Eindloon
Dit is het loon wat je volgens de cao horeca maximaal kan verdienen in jouw functie. Je hebt recht op een prestatieverhoging van 2% als je op 1 januari minstens een vol kalenderjaar in dezelfde bedrijfsfunctie in dienst bent van dezelfde werkgever. Dit recht blijft gelden totdat je het eindloon in je functiegroep hebt bereikt. Als je op 1 januari in een zogenaamde wachtperiodiek bent ingeschaald, heb je geen recht op een prestatieverhoging. Als er in de cao horeca wordt bepaald dat de ‘feitelijke’ lonen stijgen, geldt deze loonsverhoging wel voor iedereen. Ook voor werknemers die al het eindloon of zelfs meer verdienen. Uiteraard mag je ook meer verdienen dan het eindloon.

Wachtperiodiek
Ben je ingeschaald in functiegroep I, II of III en beschik je niet over een relevant branche-erkend vakdiploma of voldoende ervaring, dan kun je in een wachtperiodiek worden ingeschaald (wettelijk minimumloon, maximaal vier wachtperiodieken). Een wachtperiodiek eindigt op 31 december van ieder jaar en omvat minimaal een kalenderjaar. Als je bij dezelfde werkgever van functie verandert mag de wachtperiodiek niet opnieuw worden toegepast. Behaal je tijdens het dienstverband een voor jouw functie relevant vakdiploma, dan heb je per direct minimaal recht op inschaling conform het cao-loon behorend bij de functiegroep.

Cao-loze periode: heb ik nog recht op een loonsverhoging?
Ik val onder de cao: er is geen sprake meer van cao-verhogingen aangezien de looptijd van de cao verstreken is. In sommige gevallen kun je nog recht hebben op de prestatieverhoging, neem hiervoor contact op met ons Voorlichtings-en Informatiecentrum. Tip: onderhandel altijd over je eigen loonsverhoging! Is er een ondernemingsraad? Zorg er dan voor dat de OR dit regelt met de werkgever.

Ik val niet onder de cao: als je het wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangt, kan je loon wel per 1 juli en per 1 januari van elk jaar verhoogd worden. Dit stelt de overheid vast. Jouw loon dient door je werkgever altijd gelijk te worden gesteld met het wettelijk minimum(jeugd)loon. Iedereen heeft hier tenslotte recht op. Hoeveel het wettelijk minimum loon voor jou bedraagt kun je op de website van de Belastingdienst controleren. Verdien je meer dan het minimumloon, dan heb je niet automatisch recht op loonsverhoging. Ook hier geldt dat je elk jaar je werkgever om loonsverhoging kan vragen. Wij raden je aan dat ook te doen.

Cao-loze periode

Sinds 1 april 2014 is er geen cao horeca. Dit kan gevolgen voor jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. In het stuk Cao-loze periode in de horeca; wat nu? vind je veel informatie over de cao-loze periode.