Je bent hier: Actieve leden > Belasting > Vakantiegeld

Vakantiegeld

 

Iedereen die werkt heeft recht op vakantiegeld. Volgens de wettelijke regeling dien je minimaal 8% vakantiegeld te ontvangen. In de cao horeca bedraagt het vakantiegeld ook 8%. Dit percentage wordt berekend over het brutoloon dat je in het vakantiejaar (1 juni tot en met 31 mei) bij jouw werkgever hebt verdiend. De Wet Minimumloon bepaalt dat het vakantiegeld één keer per jaar wordt uitbetaald. Deze uitbetaling moet uiterlijk in juni worden voldaan.

Onder loon wordt verstaan: de financiële vergoeding voor gewerkte uren en overuren. Toeslagen, eventuele gratificaties en beloningen in natura zijn niet inbegrepen.

Over vakantiegeld draag je meer inkomstenbelasting af dan over gewoon loon. Deze percentages worden op basis van het jaarloon berekend. De percentages die daarvoor worden belast door de Belastingdienst worden aangegeven in de witte tabel voor bijzondere beloningen

Het jaarloon is 12x het bruto maandloon inclusief 8% vakantiegeld.

 

 

Werken in de horeca

Elke dag is anders, er wordt een groot beroep gedaan op je flexibiliteit en de gasten rekenen op jou en je vakmanschap.

Verlies hierbij je eigen belangen niet uit het oog! Houdt je werkgever zich wel aan afspraken en wettelijke regelingen? Kun je jezelf voldoende ontwikkelen? Wij zijn je steun!

Ontdek alle voordelen
Word direct lid!