Je bent hier: Actieve leden > Ziekte en verlof > Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof

Als je in de horeca werkt heb je volgens de cao bij bepaalde privé-omstandigheden op buitengewoon verlof. Echter aangezien er sinds 1 april 2014 geen cao horeca is, kan dit gevolgen voor jouw arbeidssituatie met zich meebrengen.

Val je onder de cao, dan is je werkgever verplicht je vrij te geven, maar je krijgt wel gewoon je salaris uitbetaald. Val je niet onder cao, dan val je terug op de wettelijke bepalingen en daar is niets over buitengewoon verlof geregeld.

Buitengewoon verlof geldt volgens de cao voor de volgende omstandigheden:

 • Bij overlijden van je partner of (stief)kind: van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis, maar ten minste 4 dagen.
   
 • Bij overlijden van één van de (schoon)ouders: 2 dagen.
   
 • Bij bevalling van je partner of bij adoptie: 2 dagen. 
   
 • Bij begraven of cremeren van je broer, zwager, (schoon)zuster of eigen grootouder: 1 dag.
   
 • Bij je huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of dat van je (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder: 1 dag.
   
 • Bij je 25-, 40-, 50-, of 60- jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap, of dat van je kinderen, (schoon)ouders of grootouders: 1 dag.
   
 • Ook heb je als officiële afgevaardigde van de vakbond recht op bijzonder verlof met behoud van salaris voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten over de cao horeca (mits je dit tijdig aangekondigd en een uitnodiging hebt). Je werkgever mag dat verlof alleen weigeren als de bedrijfsomstandigheden dit echt niet toelaten. Als je lid van een vakbond bent, heb je recht op maximaal 2 dagen per jaar buitengewoon verlof zonder behoud van loon. Dit verlof kun je gebruiken voor het bijwonen van scholings- en vormingscursussen die georganiseerd worden door de werknemersorganisaties. Je werkzaamheden moeten dit wel toelaten en je moet dit tijdig bij je werkgever aangeven.
   

Hoe bereik je ons?

Je kunt telefonisch contact opnemen via:

Leden: 036 - 535 85 95
Niet-leden: 0900 – 239 10 00 (0,50 p/m)

Tevens kun je een mail sturen naar: info@fnvhoreca.nl

Dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur kun je ons ook via de chat op deze website bereiken.